Roll: IT-arkitekt
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: 2019-02-20 (enligt överenskommelse) – 2019-06-30 (med option om förlägning)
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 850 – 1000 kr/h
Uppdragsbeskrivning:
På SVT Produktion & Teknik behöver vi resursförstärka med en IT-arkitekt inom SVTs strategiska projektkontor / Strategic Project Management Office (SPMO).
Konsulten förväntas snabbt komma upp på banan och driva arkitekturarbetet såväl strategiskt i linjen som i valda projekt på ett framåtlutat och lyhört sätt. Vi söker en ”doer” som på ett pragmatiskt sätt kan arbeta med övergripande strategiska målbilder, såväl som ”hands-on” ta fram metadatamodeller, lösningsarkitektur och stötta projektledare.
Arbetsuppgifter och ansvar:
  • Agera lösningsarkitekt / enterprise architect för strategiskt utvalda projekt och i det löpande linjearbetet
  • Ansvara för planering, exekvering och dokumentation av arkitekturarbetet
  • Uppdatera arkitekturprinciper, krav och styrmodell
  • Stötta beställare och projektledare i att ta fram arkitekturellt underlag och projektplaner
  • Samarbeta och synka med befintliga arkitekter inom berörda områden
Nödvändig kompetens:
  • Enterprise architecture / lösningsarkitektur
  • Informations- och dataarkitektur
  • Modellering av metadata
Meriterande kompetens:
  • Media Asset Management (MAM)
CV, pris, tillgänglighet och motivering kring konsulten riktat mot uppdraget skickas till uppdrag@levigo.se senast 8/2.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11