Roll: Senior IT-Arkitekt/ Lösningsarkitekt
Kompetensnivå: Kompetensnivå 5/5
Omfattning: 30 % (en fördelning över tid mellan 25-50% av en heltid)
Uppdragstid: 2019-04-01 – 2020-03-31
Placeringsort: Linköping
Uppdraget
Uppdraget går ut på att kunna stödja och vara en del av Tekniska Bastjänsters fortsatta utvecklingsarbete mot en långsiktig målbild för utvecklingen av IT-infrastrukturen och användarnära IT-tjänster. Det handlar både om att utveckla nya förmågor inom lösningsarkitektur som att kunna vara ett stöd för att kunna driva ett långsiktigt strategiarbete för hela Tekniska bastjänsters förflyttning. En viktig framgångsfaktor för uppdraget är att efterfrågade roller tillsammans kan jobba både med strategisk utveckling och taktiskt införande av nya och förändrade förmågor.
Obligatoriska krav
1. Hög kompetens inom området
2. Minst 10 års erfarenhet av aktuellt område (IT-strategi och arkitektur)
3. Behärskar Metodik för att kunna bedriva och etablera ett strukturerat arkitekturarbete
4. Behärskar Metodik för att kunna bedriva ett strategiskt målbildsarbete
5. Har erfarenhet av IT-strategiskt och taktiskt arbete
6. Har erfarenhet av att ha utvecklat lösningsarkitektur inom infrastrukturområdet
7. Har erfarenhet av att ha etablerat förmågor inom arkitekturområdet
8. Tar stort ansvar och kan arbeta nära ledningsgruppen för Tekniska bastjänster men kan även leda en mindre grupp
9. Kan arbeta självständigt
10. Kan påvisa referenser från liknande uppdrag
Skicka CV, 2 referensuppdrag, pris och motivering till uppdrag@levigo.se senast onsdag 27/2
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46