Roll: Informationssäkerhetssamordnare
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: Ungefärligt tillträde är i mars. Tidigare enligt överenskommelse och minst 6 månader framåt.
Placeringsort: Nacka
Prisbild: Diskuterbart utefter kompetens
Uppdragsbeskrivning:
  • Informationssäkerhetsklassa 3 – 5 verksamhetssystem i verktygen Klassa
  • Se över vår behörighetshantering (Nyanställd, byter tjänst och slutar på NVOA)
  • Ta fram en LIS efter våra förutsättning – NIS, Informationssäkerhetslagen (ledningssystem för informationssäkerhet)
Kvalifikationer: 
  • Goda kunskaper om riskanalyser och informationsklassificering
  • God kunskap om regelverk rörande informationssäkerhet
  • Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
  • Vana att arbeta i enlighet med SS-ISO/IEC 27000-serien
Kunskaper kring kontinuitetsplaner:
  • Kunskap om GDPR, Informationssäkerhetslagen (merit: kunskap kring NIS samt kommande Säkerhetsskyddslagen)
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 15/2.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11