Roll: PROJEKTLEDARE
Ort: Huskvarna
Start: 2019-03-22
Omfattning: 100% i 6 månader (option förlängning 3×4 månader)
Pris: Max 920 kr/tim
Konkurrens: JA
UPPDRAGET
Jönköpings Länstrafik (JLT) utvecklar tillsammans med Kalmar, Kronoberg och Hallands län ett nytt biljett- och betalsystem i ett gemensamt program. Programmet har varit igång i drygt 2 år. Det nya biljett- och betalsystemet innefattar både ny mjukvara och hårdvara och skall successivt införas från och med hösten 2019.
På lokal nivå (JLT) finns också ett program med tre ingående projekt. Detta program har till uppgift att koordinera lösningen för JLT:s räkning, en lösning som har starka beroenden till det centrala programmet men som också ska uppfylla JLT:s egna mål.
De söker nu en projektledare till ett av dessa projekt hos JLT. Rollen som projektledare innebär, förutom traditionellt planerings- och uppföljningsarbete, ett tätt samarbete med JLT:s verksamhet, leverantörskontakter, test och införandearbete. Du kommer att vara aktiv i utvecklingsarbetet.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH OMFATTNING
Som projektledare för ett delprojekt är du ytterst ansvarig för genomförandet. Du ser till att både interna och kundens projektmedlemmar får förståelse för när och vad som skall göras.
Som delprojektledare ansvarar du för att:
 • leda och driva arbetet i projektet
 • definiera vilken tidsåtgång som krävs för projektets genomförande
 • löpande informera huvudprojektledare, programledare, trafikchef om projektet avseende leveranser,
 • tid och budget, delta i projektledningsmöten
 • bidra till en ”vi-anda” inom hela projektet
 • överlämna projektets leverabler till förvaltning enligt ny förvaltningsplan
Delprojektledaren har även ett ansvar för att upprätta och underhålla ett nära samarbete med IT-centrum på Region Jönköpings Län som ansvarar för JLT infrastruktur och förvaltning, samt att säkerställa att man i möjligaste mån tillgodogör sig av redan gjorda it-investeringar.
SKA-KRAV
 • Har en IT bakgrund
 • Har erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-projekt.
 • Har erfarenhet av att arbeta med rollerna systemutvecklare, IT-arkitekt, kravanalytiker och testledare
 • Har stor erfarenhet av att planera och genomföra workshops
 • Har förmåga att skapa en helhetsbild utifrån olika delar
 • Har god teknisk förståelse för IT-miljöer
 • Har förmåga att arbeta i en komplex miljö som ställer krav på lednings- och kommunikationsförmåga.
 • Har mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och ha god vana av att dokumentera och rapportera sitt arbete.
 • Har gedigen erfarenhet av att driva projekt med agil metodik och enligt ITIL
 • Har genomförd utbildning i på marknaden erkänd projektledarutbildning
 • Har mycket god kännedom om och erfarenhet av olika projektmetoder, processer och verktyg somfinns på marknaden.
 • Har erfarenhet av förändringsarbete
MERITERANDE
 • Meriterande är att ha arbetat i projekt som har samverkan med andra projekt i ett övergripande program
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska därmed även uppfylla följande krav:
 • Är drivande, prestigelös och trivs i en ledande roll
 • Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
 • Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra
 • Har god social kompetens
 • Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje – Är en god kommunikatör och informatör
 • Är stresstålig
 • Är social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå
 • Har god förmåga att arbeta självständigt
 • Är lösningsfokuserad
SOCIAL KOMPETENS
Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella konsulten måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens. För att säkerställa detta kan regionen komma att begära kopior av utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den aktuella konsulten.
UTVÄRDERING = Ekonomiskt mest fördelaktiga enligt mervärdesmodellen
Konsulternas kompetens och erfarenhet kommer att bedömas i förhållande till hur väl de motsvarar det aktuella behovet. Konsulternas CV kommer att bedömas av personal från regionen.
Mervärdesmodellen bygger på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor och att detta värde anges i förfrågningsunderlaget (se nedan*). Härigenom läggs grunden för en medveten och affärsmässig avvägning mellan priset och angivna utvärderingskriterier. Dessutom klargör den upphandlande myndigheten för anbudsgivarna vilket ekonomiskt värde som tillmäts de olika utvärderingskriterierna.
*Svarsalternativ: Svarar mycket väl mot vårt behov(100), (200 SEK), Svarar på ett
godtagbart sätt mot vårt behov(1) (2 SEK)
Vid intresse av att lämna anbudssvar kontakta oss senast måndag 25 februari. Senaste dag för anbudsinlämning är onsdag 27 februari.
Eventuella frågor besvaras av Helen Kjellman, 070-467 95 63