Roll: Förändringsledare/ Mentor till region Jönköping
Kompetensnivå: Nivå 4
Omfattning: 70-80%
Uppdragstid: 4 månader från start med option på förlängning x3
Placeringsort: Huskvarna
Prisbild: Maxpris 1050 SEK/ timme
Om uppdraget
Vi söker nu en mentor/förändringsledare som ska coacha IT-centrums medarbetare inom ett antal förvaltningsgrupper i samband med införande av nytt Lean/agilt-inspirerat arbetssätt. Uppdraget omfattar utbildningsinsatser och coachning avseende metod och förändringsledning i första hand för medarbetare och chefer, men kan också bli aktuellt för kunder och beställare.
Som mentor agerar du bollplank/coach inom verksamhets- och metodutveckling med fokus på Lean och agilt arbetssätt. Du vägleder och utvecklar IT-centrums personal och överför kompetens genom att inspirera och dela med dig av erfarenheter, samt stödjer personalen med feedback och råd. Det handlar om att ge ett såväl brett som djupt stöd, i varje läge anpassat för aktuell målgrupp; interna coacher, chefer, förvaltningsledare och medarbetare i de olika teamen. Du förväntas planera, utforma/skräddarsy och genomföra lämpliga insatser utifrån det aktuella läget – t ex att hålla föreläsningar, utbilda, leda workshoppar och coacha olika grupper och medarbetare i det dagliga arbetet.
Det förväntas att du stöttar ledningsgruppen i pågående verksamhetsutvecklingsprojekt för att införa ett nytt arbetssätt i förvaltning.
Du kommer att
– Hålla föreläsning med efterföljande frågestunder för hela verksamhetsområdet
– Hålla en grundutbildning för varje förvaltningsgrupp
– Utbilda i gruppdynamik/gruppsykologi – Bedöma varje grupps utmaningar och föreslå nödvändiga aktiviteter inom resp grupp
– Coacha förvaltningsledare och interna coacher i sitt ledarskap
Följande kompetenskrav gäller för rollen:
– Har lång och bred erfarenhet av att leda införanden av Lean och agila arbetssätt
– Har lång erfarenhet av Lean och agilt arbetssätt inom systemförvaltning där största delen av systemen är standardsystem.
– Har lång mentorskapserfarenhet inom Lean
– Har lång mentorskapserfarenhet inom Agilt
– Har lång mentorskapserfarenhet inom Förändringsledning
 – Har mycket goda kunskaper om IT-utvecklings- och förvaltningsprocesser
– Har god erfarenhet av coachning av chefs- och/eller ledningsgrupper
– Har en pedagogisk förmåga och vana att utforma och leda utbildningar för olika målgrupper
Ange meriterande kompetens:
– Det är meriterande med IT-bakgrund
– Det är meriterande med god förmåga att nå fram till personer inom olika professioner – såväl verksamhetsexperter som utvecklare, tekniker och arkitekter
– Det är meriterande med erfarenhet från att ha arbetat inom vårdens processer
– Det är meriterande att ha arbetat som mentor vid införande av agilt arbetssätt inom Region/Landsting.
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska uppfylla följande krav:
– Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
– Har god social kompetens med en ödmjuk framtoning
– Är drivande och trivs i en ledande roll
– Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra
– Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje
– Är en god kommunikatör och informatör – Är stresstålig
– Är social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå
– Har god förmåga att arbeta självständigt – Har förmågan att se lösningar på problem
– Är inte rädd för att jobba hårt när det behövs
Social kompetens
Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella konsulten måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens. För att säkerställa detta kan regionen komma att begära kopior av utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den aktuella konsulten.
Utvärderingskriterium
Konsulternas kompetens och erfarenhet kommer att bedömas i förhållande till hur väl de motsvarar det aktuella behovet. Konsulternas CV kommer att bedömas av personal från regionen. Regionen äger rätt att förkasta inkomna anbud om det visar sig att konsulten/konsulterna inte uppfyller kraven i enlighet med detta förfrågningsunderlag.
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se senast torsdag 28/2
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46