Roll: Redovisningsekonom
Kompetensnivå: Se nedan
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 6 månader från start
Placeringsort: Jordbro
Prisbild: 700-900 SEK/ timme
Stort läkemedelsbolag söker en redovisningsekonom
 • Upprätta årsbokslut och inkomstskattedeklarationer för de bolag man ansvarar för
  • Upprättande av periodbokslut med Dokumentera avstämningar av balansposter
  • Avrapportering av månatlig deklaration av skatter och avgifter till skatteverket
  • Upprätta bokföringsorder och bokför dessa
  • Kontroll av att Koncerninterna mellanhavanden är bekräftade av närstående parter i OCRA
  • Avstämning och uppföljning av differenser på koncerninterna konton.
 • Varulagerredovisning, dagliga CAS-körningar och uppföljningar samt månatliga avstämningar
 • Administration av anläggningsregister, bedömning av investeringar, bokföring av
 • Avskrivningar
 • Uppföljning utestående kundfordringar (tills rekontrahanterarna tar fram)
 • Uppfylla satta mål enligt verksamhetsplan och att Recipharm följer regelverk avseende ekonomi
 • Övrig löpande redovisning, samt övriga därtill närliggande arbetsuppgifter
 • Vid vakanser om möjligt hjälpa till i andra bolag
Meriterande
 • Tidigare erefarenhet av Infor M3
Personliga egenskaper
Analytisk, flexibel, ansvarsfull, noggrann, hög integritet, utåtriktad och målinriktad
Externa och inrterna kontakter
– Rapporterar till redovisningschefen
– Personal på respektive ansvarsbolag och
– Bolagscontroller
– Ansvarsbolaget Kunder och leverantörer
– Revisorer, bankpersonal, skattemyndighet
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se ASAP
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46