Roll: Support och GIS-utvecklare till region Västmanland
Omfattning: 10 timmar/ månad
Uppdragstid: 2019-04-01 – 2019-09-30
Placeringsort: Västerås
Arbete som ska utföras i första hand är utveckling av restaktiviteter som finns kvar efter införandeprojektet av inventeringsverktyget.
Det arbetet kommer behöva göras så snart som möjligt direkt efter årsskiftet. Uppdraget rör främst Västmanland Läns Museum.
Kompetenskrav
  • Publicera lager i GeoServer
  • Databaskunskaper i MS SQL Server, tex att skapa nya tabeller, triggers mm.
  • Grundläggande kunskaper inom webb, för att tex kunna konfigurera html- och json-filer.
För att kunna utveckla inventeringsverktyget vidare med ny funktionalitet krävs progammeringskunskaper inom webb:
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript-biblioteket OpenLayers som Origo använder.
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46