Roll: Configuration Manager/DevOps Engineer
Omfattning: Heltid
Uppdragstid: 2019-05-06 (eller tidigare efter ö.k) – 2020-12-31 (med möjlighet till förlängning 2021-03-31)
Placeringsort: Sundsvall
Prisbild: 885kr/h
Säkerhetsklassat uppdrag: JA
Om uppdraget: 
SPV söker en Configuration Manager/DevOps Engineer till projektet Plattformsbyte där it-stödet på IBM stordator ska migreras till .NET plattformen.  Syftet med tjänsten är att upprätta, dokumentera och informera i de processer och rutiner för kod- och systemleveranser som ska användas under och efter projektet.  Arbetet kommer ske i nära samarbete med SPV och leverantören av plattformsbytet. Arbetet innebär bland annat att ta fram rutiner för versionshantering av källkod med hjälp av Git, hantering av kodleveranser, konfiguration av CI/CD, automatisering av miljöer och deployment.

Vi söker en driven, noggrann och strukturerad person för arbetet.  God samarbetsförmåga är en förutsättning för uppdraget.

I uppdraget ingår att dokumentera enligt SPV:s riktlinjer och att resultat överlämnas till utsedd personal. Rollen ska även kunna bistå med kompetens till andra uppdrag som uppdragsgivaren väljer ut.

• Konsulten ska ha erfarenhet av att använda Git eller motsvarande versionshanteringssystem i rollen som CMKonsulten ska ha arbetat med .
• Konsulten ska ha arbetat med TeamCity, Jenkins eller motsvarande CI-verktyg i rollen som CM.
• Konsulten ska ha arbetat med Azure DevOps, VSTS, TFS eller motsvarande samarbetsverktyg.
• Konsulten ska ha god erfarenhet av att upprätta, dokumentera, och informera om processer och rutiner kring versionshantering och deployment.

Ovanstående ska krav bevisas med CV. Observera att hänvisning till sida i CV alternativt i bilaga ska göras enligt ovan.
Två referensuppdrag, som ska ha utförts av konsulten under de senaste 5 åren räknat från sista anbudsdag, lämnas för att tydliggöra erfarenheten.

Skicka CV, pris, motivering samt ifylld bifogad referensuppdragsmall – SPV Referensuppdrag till uppdrag@levigo.se snarast!

Eventuella frågor besvaras av Helen Kjellman, 070-467 95 63