Roll: Systemförvaltning av intranät och webbplatser
Omfattning: ca 250-300 timmar/ år
Uppdragstid: 2 år med option på förlängning med start senast 2019-07-01
Placeringsort: Västerås
Arbetsplatsen är i produktion sedan 2016 och har en intern systemförvaltning. Region Västmanland har förstärkt med extern kompetens vid vissa specifika insatser där Region Västmanland saknat intern kompetens.
Vidareutveckling av Arbetsplatsen har drivits agilt och aktiviteter har prioriterats löpande under förvaltningstiden. Vidareutveckling har skett med hjälp av extern part.
Region Västmanland jobbar enligt förvaltningsmodellen pm3.
Arbetsplatsen är utvecklad i SharePoint Online.
Övriga relaterade IT-komponenter:
Det finns ett antal utvecklade integrationer mot webbplatsen:
 • Centuri
 • HSA-katalog Västmanland
Produktions- och testmiljöer:
 • Arbetsplatsen är en molntjänst från Microsoft. Region Västmanland ansvarar för förvaltningen.
Region Västmanland gör en avropsförfrågan i syfte att teckna leveransavtal med en leverantör för leverans av;
 • support av
  • felrättning
  • användarstöd
 • vidareutveckling
  • anpassningar
  • förbättringar
  • sanering (ta bort det som inte behövs)
  • nya behov/krav
Region Västmanland planerar för 250-300 h vidareutveckling per år. Detta är bara en uppskattning och ingen garanti, det kan bli både mer eller mindre.
Leverantören skall säkerställa
 • tillgång till kompetent personal
 • en supportportal eller annan digital lösning för:
  • rapportering av supportärenden och beställningar på vidareutvecklingsjobb.
  • att kunna följa de ärenden/beställningar som har skickats in.
  • att godkänna/underkänna föreslagna och genomförda åtgärder.
  • estimat i tid för kommande utvecklingsärenden.
  • sammanställning för upparbetat tid.
Uppdraget kan i huvudsak bedrivas på distans från leverantören kompletterat med telefonmöten och/eller andra digitala möteslösningar t.ex. Skype for Business. Vid enstaka tillfällen kan fysiska möten på plats hos beställaren, Region Västmanland i Västerås, krävas.
Servicenivå
Leverantören ska erbjuda kostnadsfri telefon- och epostsupport helgfria vardagar mellan kl. 08:00 och 17:00.
Leverantören ska erbjuda support inom 4 timmar från det att beställaren kontaktar leverantören och begär detta, exempelvis vid produktionssättning av kritiska ärenden. Inställelsetiden gäller helgfria vardagar mellan kl. 08:00–17:00.
Ärenden klassas enligt olika prioritet enligt nedan med olika åtgärdstider.
Kritisk prioritet 
Exempel: Verksamhetskritiska åtgärder som påverkar hela Region Västmanland, kritiska delar av applikationen är ur funktion
Hög prioritet
Exempel: Verksamhetskritiska åtgärder, flera användare berörs
Låg prioritet
Exempel: Övrig utveckling, önskvärda att korrigera men har ringa påverkan på verksamheten
Leverantören ska ha mycket god kunskap om och erfarenhet av systemförvaltning av intranät och webbplatser. Leverantören ska kunna utveckla enligt standarder för webbtillgänglighet
Leverantören ska:
 • ha erfarenhet av Region eller Landsting.
 • ha erfarenhet av utveckling och förvaltning av intranät/webbplatser utvecklade i SharePoint och Episerver.
 • ha dokumenterade kunskaper i agilt utvecklingsarbete.
 • ha kompetens inom design och användbarhet.
 • ha goda kunskaper i webbriktlinjerna WCAG 2.1.
 • använda dokumenterade test- och kvalitetssäkringsmetoder.
Leverantören ska ha kunskaper inom:
 • ASP.NET
 • Microsoft Visual C#, Microsoft Visual Basic, och Microsoft .NET Framework
 • HTML/CSS + JavaScript frameworks / SharePoint Framework (SPFx)
 • EMCAScript, HTML Document Object Model (DOM), OData / REST API
 • Silverlight/XAML
 • XML / CAML
 • SharePoint Rest APIs / O365 APIs och SharePoint Pattern and Practices (PnP)
 • Source editors (Visual Studio, Atom eller Webstorm)
 • PowerShell, PowerApps, Azure och SPO Workflows
 • NET client-side object model (CSOM) och JavaScript object model (JSOM)
Vid intresse kontakta Eva Grim uppdrag@levigo.se eller 070-329 93 46