OBS! Kort svarstid! 25/3-2019
Roll: Systemtekniker
Kompetensnivå: 4
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 12 månader från start med option på förlängning 12 månader
Placeringsort: Stockholm
Riksdagsförvaltningen består av ca 1700 användare fördelade på våra folkvalda ledamöter, anställda vid partikanslierna och tjänstemän. It-miljön är till största del Microsoft-baserad med den senaste tekniken. Det är fokus och krav på mycket hög säkerhet på riksdagens it-miljö. Support ges till användarna som befinner sig i riksdagens lokaler, i hemmet och på resa. It-avdelningen består av ca 75 anställda och ca 50 konsulter.
I RDFs och riksdagens verksamhet finns det ca 2100 klientdatorer (mestadels bärbara datorer men även stationära), ca 900 skrivare både för nätverk och lokala, 1600 mobiltelefoner (både s.k. “smartphones” och enklare modeller) och ca 600 pekplattor. Förvaltningen har ett varierat applikationsutbud bestående av såväl egenutvecklade applikationer och system som är inköpta standardsystem.
Uppdraget omfattar i huvudsak drift, felsökning, felavhjälpning och övervakning av de Windowsbaserade plattformar och verktyg som används inom RDF. Det kan även förekomma deltagande i projektarbete där utveckling eller anpassning av plattformarna är en del.
Konsulten kommer att ingå i en grupp som svarar för drift, underhåll och utveckling av RDFs hela klientmiljö med tillhörande servrar, klienternas operativsystem, e-post, mobilsynkronisering och – hantering samt teknisk klientsäkerhet. Miljön ligger i teknisk framkant och säkerhetstänket är väl utvecklat. Konsulten ska ha god förmåga att samarbeta med tekniker och medlemmar i olika projekt, men måste även vara van att arbeta självständigt. Konsulten behöver ha vana och god förmåga att dokumentera genomförda förändringar t.ex. felsökning eller granskning.
Exempel på verktyg och områden som konsulten behöver ha god kunskap inom är: Microsoft Windows server, Microsoft Active Directory, GPO-hantering, patchhantering i Windowsmiljö, Microsoft System Center Configuration Manager och distribution av operativsystem och applikationer.
Förtydligande kompetensnivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor
Svara med CV, motivering och pris till uppdrag@levigo.se senast 25/3-2019
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46