Roll: Linux Server
Omfattning: 100 % av heltid under uppdragsperioden
Uppdragstid: 2019-06-03 –  2019-12-31
Placeringsort: Sundsvall
Prisbild: 850 kr
Om uppdraget: Administration av vår infrastruktur upp till hypervisor. Uppdraget avser Linux teknik. Beställningar och felsökning etc. kopplad till denna teknik.
Kompetensområde: Systemtekniker
Systemtekniker med kompetens inom ”infrastruktursystem” som operativsystem, nätoperativsystem, server och klientrelaterade programvaror, virtualiserings- och klutringsprogramvaror, paketering, certifiering samt distribution och, middlewareprogramvaror samt integrationen systemen emellan.
  • Linux kunskap (Red Hat), praktiskt arbetat med uppsättning och konfigurering av Linux servrar i storskalig driftmiljö. Med storskalig avses miljöer som servar organisationer på över 2.000 anställda.
  • Praktiskt ha arbetat med ITSM inom ITIL
  • VMware kunskap
  • Storage lösningar HP 3Par samt Netapp
Uppdraget kräver att konsult registerkontrolleras och kommer att få genomföra Försäkringskassans säkerhetsutbildning innan uppdragsstart.
CV, pris samt motivering kring uppdraget skickas till uppdrag@levigo.se senast 2019-04-12
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11