Roll: Förändringsledare/projektledare
Omfattning: 40 % av heltid under 2019 och cirka 50 % av heltid vid en eventuell förlängning
Uppdragstid: 29 april 2019 tom 31 december 2019 med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Sundsvall
Prisbild: 1390kr/h
Om uppdraget: Uppdraget innebär att etablera hålla ihop ett systematiskt verksamhetsdrivet systemförnyelsearbete inom Bolagsverket.  Med systemförnyelse menas här att modernisera vårt centrala it-stöd så att det kan stödja nuvarande och kommande behov av digitalisering, automatisering och informationsförsörjning. Det befintliga it-stödet bygger på en COBOL-plattform, men även vissa Java-baserade delar kommer att omfattas av systemförnyelsen.
 
Uppdraget innebär att: 
 • Driva arbete för att identifiera och bereda strategiska frågeställningar gällande kund-, verksamhets- och it-perspektiv för ett långsiktigt systemförnyelsearbete.
 • Beskriva förflyttningsprinciper och finansieringsmodeller för en systemförnyelse.
 • Ansvara för att ta fram roadmap och handlingsplaner för driva systemförnyelsen i rätt riktning.
 • Ansvara för planering, styrning, ledning och koordinering av utvecklingsinsatser mot beslutade planer.
 • Eventuellt ansvara för kravställning vid upphandlingar.
Krav: 
 • Mycket stor erfarenhet av arbete som projektledare eller annan ledarroll inom IT.
 • Mycket stor erfarenhet av förändringsledning i it-organisationer inom offentlig sektor med minst cirka 75 anställda i it-organisationen. Med förändringsledning menar vi här förändringar som kan ha sitt ursprung i ändring av organisation i sig själv eller större it-systemmässiga förändringar som driver förändring i organisation och arbetssätt i it-organisationer.
 • Deltagit i en ledande och rådgivande roll från beställare-/kravställaresidan vid minst två stycken upphandlingar inom IT
 • Arbetat som projektledare vid minst två större systemförnyelsearbeten (exempelvis migreringsprojekt från stordator eller programspråk till andra plattformar).
 • Mycket stor erfarenhet av arbete som programledare i it-organisationer inom offentlig sektor med minst cirka 75 anställda i it-organisationen.
 • Mycket stor erfarenhet av att arbeta i uppdrag inom offentligt sektor som innehåller både verksamhetsutveckling, arkitekturfrågor, systemutveckling och teknik.
Utökade krav: 
 • Erfarenhet av att leda och införa kvalitetssäkringsarbete, exempelvis genom etablering och ledning av testorganisationer.
 • Erfarenhet av  att driva program i enlighet med ESV:s modell för programstyrning av  IT-organisationer inom offentlig sektor.
 • Erfarenhet av övergripande och strategiskt arkitekturarbete.
 • Erfarenhet av att etablera och leda projektorganisationer.
Egenskaper: 
 • Samarbetsförmåga.
 • Lyhördhet.
 • Kunna arbeta självständigt.
 • Vara drivande.
 • Kommunicera på svenska i tal och skrift.
CV, pris samt motivering kring uppdraget skickas till uppdrag@levigo.se senast 2019-04-17
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11