Roll: IT-samordnare (Itpa)
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2019-06-07 – 2020-06-08 med möjlighet till 1 förlängning á 12 månader
Placeringsort: Sundsvall
Prisbild: 900 kr/h
Om uppdraget: 
Uppdraget består i att för ett antal FK IT-tjänster/Applikationer planera, styra och leda det dagliga arbetet för att säkra IT-tjänsternas/applikationer tillgänglighet. I arbetet ingår även att planera kommande ändringar i IT-tjänsterna/applikationer både när det gäller det praktiskt genomförandet men även i form av granskning av projektunderlag. Uppdraget inkluderar även ett rapporterings- och eskaleringsansvar för berörda IT-tjänster. Beredskap och övertid kan bli aktuellt.
En betydande del av uppdraget består i att vara en aktiv projektdeltagare med uppgift både att kravställa då driftbarhet och att praktiskt implementera till larmsättning, loggning och övervakning på projektens leveranser innan driftsättning.
Kompetenskrav:
 • Praktisk erfarenhet från arbete i en ledareroll i en större IT-driftorganisation (mer än 100 medarbetare och med flera tekniska plattformar) minimum 5 år
 • Praktisk erfarenhet från arbete inom ITIL-processerna, incident, problem och change minimum 5 år
 • Certifierad ITIL foundation v3
 • Praktisk arbete från arbete i SLM processen, minimum 5 år
 • Praktisk arbete från arbete i enligt projektstyrningsmodellen Pejl minimum 5 år eller certifierad projektledare Pejl
 • Utbildning samt giltig certifiering i Leading SAFe 4.6
 • Arbetat som delprojektledare för produktionsförberedelser (minimum 3 år) i ett större projekt IT-projekt (minst 120 miljoner kr)
Följande egenskaper efterfrågas:
 • Effektiv kommunikation – presentation, tydlighet, kommunikativ förmåga
 • Kundbemötande – lyhördhet
 • Analys och omdöme/helhet – förmåga att uppfatta uppdraget
 • Konstruktivt teamarbete – samarbetsförmåga
 • Mål och resultat – avslut av uppdraget
Uppdraget kräver att offererad konsult registerkontrolleras.
Skicka CV, pris, motivering till – uppdrag@levigo.se senast 2019-04-16
Eventuella frågor besvaras av Eva Grim, 070-329 93 46