Roll: Projektledare
Kompetensnivå: 3
Omfattning: Totalt 60-80 timmar under projekttiden
Uppdragstid: 20190501 – 20190630
Placeringsort: Varberg
Om uppdraget: Söker en projektledare för projektledning.
Projekt kring att kunna fjärradministrera kommunens mobiltelefoner och iPads. Verktyg för detta finns på plats och delar av införandet är genomfört. Överlämning kan ske från befintlig projektledare.
Kompetnesnivåkrav: 
Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – 4-7 år inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt
Skicka CV, pris, motivering till – uppdrag@levigo.se snarast!
Eventuella frågor besvaras av Eva Grim, 070-329 93 46