Roll: Projektledare
Kompetensnivå: 3
Omfattning: Totalt 60-80 timmar under projekttiden
Uppdragstid: 20190501 – 20190630
Placeringsort: Varberg
Om uppdraget: Söker en projektledare för projektledning
Projekt kring att ta över ägandet av kommunens datorer. Lösa frågeställningar såsom hur övertagandet av befintlig utrustning ska ske, utbyte av datorpark, administration
på IT-avdelningen, e-tjänst för att beställa osv.
Kompentensnivåkrav:
Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – 4-7 år inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt
Skicka CV, pris, motivering till – uppdrag@levigo.se snarast!
Eventuella frågor besvaras av Eva Grim, 070-329 93 46