Roll: Projektledare
Kompetensnivå: Nivå 3
Omfattning: 80-100% av heltidstjänst
Uppdragstid: 2019-05-17 – 2019-09-16 med möjligheten till 3 förlängning/ar á 4 månader
Placeringsort: IT-centrum, Datorgatan 1, Huskvarna
Prisbild: 900kr/h
Om uppdraget:
Under 2016/2017 drev Regionen en fördjupad förstudie avseende byte av system för remiss- och svarshantering i Region Östergötland och Region Jönköpings län. I denna förstudie konstaterade man att Regionen ska byta system från dagens WEADD ROS till COSMIC BOS. I förstudien har man även konstaterat att COSMIC BOS behöver utvecklas för att klara verksamhetens krav på remiss- och svarssystem. En övergång till COSMIC BOS är dessutom komplex avseende integrationer, utveckling av ny funktionalitet samt påverkan på verksamhet och förvaltning. Övergången från ROS till BOS behöver göras i flera steg och projektet är igång. För att hålla ihop helheten kring ett införande har vi startat upp ett program och inom programmet finns ett projekt som i första hand fokuserar på att överföra svar löpande från produktionssystemen till COSMIC BOS med initialt fokus på klinisk kemi. Vi söker nu efter en projektledare som kan fortsätta driva detta projekt.
Som projektledare för ett projekt är du ytterst ansvarig. Du ser till att både interna och kunds projektmedlemmar får förståelse för när och vad som skall göras. Det förväntas att du kan leda och driva flera samtidiga projekt. Som projektledare ansvarar du bland annat för att:
  • leda och driva arbetet i projektet
  • definiera vilka resurser med vilken tidsåtgång som krävs för projektets genomförande
  • löpande informera styrgrupp och övriga intressenter om projektet avseende leveranser, tid och budget
  • bidra till en ”vi-anda” inom hela projektet
  • överlämna projektets leverabler till förvaltning enligt befintliga rutiner
Följande kompetenskrav gäller för rollen:
– Ha mycket stor erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-projekt.
– Ha lång och bred erfarenhet inom förändringsledning.
– Ha drivit ett flertal projekt enligt SCRUM-metodik
– Ha stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med rollerna IT-arkitekt, kravanalytiker och testledare
– Ha mycket stor erfarenhet av att driva projekt enligt ett agilt arbetssätt.
– Ha genomförd utbildning i på marknaden erkänd projektledarutbildning
– Ha förmåga att arbeta i en komplex miljö som ställer krav på lednings- och kommunikationsförmåga.
– Ha en god förståelse för verksamhetens behov och teknikens möjligheter.
– Ha mycket god kännedom om och erfarenhet av olika projektmetoder, processer och verktyg som finns på marknaden
Meriterande kompetens (Bör-krav):
– Meriterande att arbetat som projektledare inom verksamhetsnära vårdsystem.
– Meriterande med erfarenhet från journalföringssystemet, Cosmic.
– Meriterande med kunskap om labbverksamhet
– Meriterande med erfarenhet av arbete som projektledare på region/landsting
– Meriterande med erfarenhet av kommunikation och informationshantering
– Meriterande med IPMA certifiering – Meriterande med kunskap om labbverksamhet” ska det står ”
– Meriterande med kunskap om labbverksamhet och labbsystem, t.ex. ROS”.
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska uppfylla följande krav:
– Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
– Har god social kompetens
– Är drivande och trivs i en ledande roll
– Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra
– Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje
– Är en god kommunikatör och informatör
– Är stresstålig
– Är social och kommunikativ
– Har god förmåga att arbeta självständigt
– Har förmågan att se lösningar på problem
Skicka CV, pris, motivering till – uppdrag@levigo.se senast den 25/4
Eventuella frågor besvaras av Eva Grim, 070-329 93 46