Roll: Projektadministratör till kommun
Omfattning: 50 %
Uppdragstid: Start omgående och fram till midsommar, med möjlig förlängning över sommaren
Placeringsort: Stockholm
Om uppdraget:
Stödet gäller projektadministratör i införande projekt av Windows 10 med följande uppdrag:
Stödet gäller ett projekt som är inne i en intensiv fas då de behöver en person som kan koordinera i projektet. Mycket information som ska samlas upp och måste vara ngn som är tekniskt bekväm inom felsökning inom Windows 10. Arbetsleds av en intern projektledare.
  • Dokumentera och tillsammans med leverantören driva på och  följa upp identifierade fel och problem i samband med piloter
  • Strukturera informationen kring fel och problem i syfte att underlätta felsökning och åtgärdshantering.
  • Avlasta projektledaren administrativt
  • Arbetsleds av en befintlig projektledare
Konsultprofil/kompetenskrav:
  • Strukturerad och noggrann – Erfaren och med god förmåga att dokumentera fel och problem inom IT
  • Social och ödmjuk – Erfaren och med god förmåga att möta och förstå användare med varierande IT-mognad i syfte att korrekt och tydligt kunna dokumentera fel och problem.
  • ITIL –bekant – God förståelse och kunskap om incidenter och problem enligt ITIL
  • Ledarskap – Erfaren och med god förmåga att föra dialog med leverantör i syfte att säkerställa att fel och problem åtgärdas snabbt och smidigt med hållbara lösningar
Vid intresse skicka CV, motivering och pris till uppdrag@levigo.se senast den 8/5
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg, 070-494 99 11