Roll: Product Owner Onlineutveckling
Omfattning: 100%
Uppdragstid: ASAP – 20-Dec-2019
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 785kr/h
Om uppdraget:
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Äger backlog och prioritering för ett eller flera systemområden
 • Ansvarar för att user stories och acceptanskriterier tas fram
 • Ansvarar för VAD som utvecklas inom området, dock inte HUR det utvecklas
 • Ansvarar för VARFÖR: Kopplar backloggen till strategi och affärsmål och ansvarar för att vi har en gemensam taktisk riktning för systemområdet samt kommunicerar denna riktning till teamet och intressenter
 • Finns tillgänglig för teamet för att svara på frågor, motivera och ge riktning
 • Ansvarar för att maximera värdet av utvecklingen inom systemområdet
 • Koordinerar backlog med andra produktägare och förfinar backlog löpande tillsammans med teamet
 • Kommunikation och samarbete med systemområdets intressenter på operativ och taktisk nivå inom Business och IT, inklusive rapportering
 • Bidrar aktivt tillsammans med teamet och solution manager till proaktivt underhåll och förvaltning av systemområdet
 • Koordinerar och i vissa fall driver större områdesspecifika förändringsinitiativ
 • Driver och utför analyser och utredningar inom systemområdet
 • Ansvarar för att nödvändig support till slutanvändare finns tillgänglig inom systemområdet
 • Deltar aktivt i relevanta agila ritualer och finns tillgänglig för teamet i operativt arbete, t.ex. dagliga stand-ups
 • Bidrar aktivt i ständiga processförbättringar inom teamet och med andra team
 • Medlem av relevanta agila forum
Om du ska lyckas i rollen som Produktägare är det viktigt att du har:
 • Erfarenhet av att ha arbetat med digitala kundgränssnitt/web
 • Erfarenhet av A/B-testning för optimering av digitala tjänster
 • Erfarenhet av att arbeta med lednings- och styrgrupper
 • Erfarenhet av att omvandla strategier till konkreta handlingsplaner
 • Förmåga att utifrån given information ta fram en prioritering och förankra den med relevanta intressenter
 • Förmåga att navigera och ta beslut i en föränderlig organisation
Kärnkompetens och funktionella färdigheter:
 • Förmåga att i matrisorganisation leda medarbetare: medel
 • Analysförmåga: avancerad
 • Kommunikation: avancerad
 • Förstå information: avancerad
 • Bygga och underhålla relationer på olika nivåer: avancerad
 • Affärsutveckling: medel
 • Change management: medel
 • IT-förståelse: medel
 • Projektledning: medel
Du ska ha en relevant universitetsutbildning, och gärna att du har en bakgrund som projektledare, affärsutvecklare, Systemägare, Business Analyst eller liknande, samt erfarenhet av projekt- eller strategiarbete med IT-inriktning.
Som person är du utåtriktad, proaktiv och resultatinriktad. Du gillar både att ta personligt ägarskap och att arbeta i ett team mot en gemensam målsättning. Du har lätt för att bygga relationer på olika nivåer, är bra på att hantera förväntningar från olika intressenter samt en mästare på kommunikation. Du har vidare en god förmåga att coacha och inspirera medarbetare för att hela tiden driva utvecklingen framåt.
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se ASAP!
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46