Roll:  IT-Tekniker/Utvecklare
Kompetensnivå:  IT-Tekniker/utvecklare med kompetens inom ”infrastruktursystem” som Linux, VMware, backendsystem, databaser, middlewareprogramvaror samt integrationen systemen emellan.
Omfattning:  Heltid
Uppragslängd:  fr.o.m.2019-07-01 t.o.m.2019-12-31 med möjlighet till en förlängning á 12månader.
Placeringsort:  Sundsvall
Prisbild: 800kr/h
Om uppdraget: 
Uppdraget innebär att man kommer att jobba i projekt kopplat till Försäkringskassans releaser vilket innebär installationer, konfiguration och hjälp med felsökning. Helgarbete kväll/natt kommer förekomma för att driftsätta de olika releaserna. Beredskap kan förekomma. Det ingår även daglig drift i arbetsuppgifterna (beställningar, incident/problemhantering) och att jobba med förbättringar kopplat till automatiseringar och robusthet.
Ska-krav: 
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att använda Linux
  • Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av att använda Weblogic
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att använda GIT
  • Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av att använda Tuxedo
  • Konsulten ska kunna skriva och förstå C/C++, Java och Python.
  • Erfarenhet av Jira
  • Erfarenhet av Hiera
  • Erfarenhet av Puppet
  • Erfareneht av confluence
De personliga egenskaperna och kompetensen hos de konsulter som erbjuds uppdraget är av avgörande betydelse för att uppnå ett fullgott resultat. Referenser efterfrågas för detta uppdrag.
Vid intresse skicka till CV, pris och en kort motiviering till uppdrag@levigo.se senast den 21/5
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46