Roll:  Projektledare
Omfattning:  70 – 100 %
Uppdragstid:  2019-07-22 eller tidigare efter ö.k. 2021-04-30 med möjlighet till förlängning t o m 2021-08-31 samt ytterligare förlängning t o m 2021-12-31
Placeringsort:  Sundsvall
Prisbild:  850 kr/h
Om uppdraget:  Uppdraget innebär att leda, driva och planera vårt it-projekt för plattformsbyte där målet är att uppfylla SPV:s mål med digitalisering och nöjda kunder. Ett arbete som genomförs i nära samverkan med medarbetare, linjeorganisation och ledning.
Som projektledare hos oss har du ett helhetsperspektiv och styr arbetet mot uppsatta mål enligt våra modeller. Du säkerställer också att leveranserna sker enligt överenskommelse och med rätt kvalitet. Som projektledare kommer du att arbeta både självständigt och i samarbete med många experter inom olika områden i syfte att gemensamt skapa förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar som ger rätt kvalitet på leveranserna. Du kommer tillsammans med representanter från övriga SPV definiera vad leveranserna ska innehålla. Du ansvarar sedan för att leverans sker enligt de krav som har ställts. I rollen som projektledare ingår även att arbeta med olika typer av utredningar och förstudier.
Som person har du:  
•   mycket god ledarförmåga och kan skapa engagemang och delaktighet. Du inspirerar, motiverar och möjliggör för dina projektdeltagare att nå uppsatta mål.
•   god förmåga att utveckla samarbeten och relationer såväl internt som externt
•   kommunikativ förmåga som gör att du uttrycker dig tydligt, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Du säkerställer att dina budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
•   målfokus – du har förmåga att arbeta mot uppsatta mål och att nå dem. Du är även motiverad och utvecklingsinriktad.
•   struktur – du är strukturerad och duktig på att planera arbetet. Du sätter upp och håller tidsramar och prioriterar aktiviteter effektivt.
•   helhetssyn – du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Ska-krav:
•   Akademisk utbildning eller flerårig erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
•   Mycket god erfarenhet av att arbeta som projektledare (minst 5 år)
•   Mycket god kunskap om kvalitetssäkring och test av IT-system
•   Konsulten ska i rollen som chef ha erfarenhet av att etablera minst 2 testorganisationer.
•   Mycket god erfarenhet av ledningsgruppsarbete och aktivt varit medlem. (minst 5 år)
•   Mycket god kunskap om ramverket SAFe och då vara certifierad SAFe 4.5 Agilist Certifiering eller senare versioner.
•   Har erfarenhet av ledande position och förändringsledning i samband med organisationsförändring. Företaget eller myndigheten där detta genomfördes ska bestå av minst 200 personer.
•   Certifierad Scrum Master och Certifierad Produktägare i Scrum
En delbedömningen görs utifrån kriterierna nedan gällande konsultens erfarenhet av att:
•   leda större projekt där upphandling av båda svenska och utländska externa leverantörer ingår
•   leda genom delprojektledare eller chefer
•   arbeta i olika it-organisationer där systemförnyelse bedrivits
•   leda projekt med agila arbetssätt
•   arbetat som scrum master
•   ha genomfört utbildningen Management 3.0 – Att leda i en agil organisation eller motsvarande utbildning.
•   ha genomfört till exempel UGL eller motsvarande ledarskapsutbildning
•   skapa styrningsstruktur för flera agila team och hur de ska samverka i större organisationer
Uppdraget är säkerhetsklassat, säkerhetsklassning nivå 3 kommer att genomföras. Referenser behövs för detta uppdrag.
Skicka CV, pris, tillgänglighet och en kort motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 20/5
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11