Roll:  Acceptanstestare inom projektet ”Införandet av KAJ (Klient Administrativt Journalsystem)”
Kompetensnivå: Nivå 3 – Test och dokumentation
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Uppdragstid: Uppdraget påbörjas omgående och avslutas 31/12 2019
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 819 kr/h
Om uppdraget: Uppdraget avser utförande av acceptanstest och utvärdering av testresultat i samband med utveckling och införande av ett nytt egenutvecklat IT-stöd för SiS kärnverksamhet. Det omfattar områden som placering och klientadministration, behandlingsplanering, beslut och journalföring samt fakturering och statistikuppföljning. Det nya IT-stödet beräknas ha ca 4800 användare inom flera olika yrkeskategorier och roller på SiS huvudkontor, verksamhetskontor och institutioner samt Socialtjänsten.

Ska-krav:
 • Konsulten ska ha minst kompetensnivå 3 inom området Test & Dokumentation enligt ramavtalets konsultklassificering.
 • Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av operativt testarbete såsom att ta fram testdata och testfall, exekvera testfall och rapportera testresultat
 • Konsulten ska ha hög kompetens av att dokumentera sitt arbete, gäller främst testfall och buggrapportering. Två genomförda uppdrag under de senaste tre åren ska beskrivas med avseende på konsultens förmåga att dokumentera sitt arbete
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av agilt utvecklingsarbete enligt någon etablerad metod som SCRUM, XP, Kanban eller motsvarade
 • Konsulten ska ingå i kundprojektet som detaljerar kraven på IT-stödet och acceptanstestar leverantörens leveranser
 • Konsulten ska ha god förmåga att samarbeta med andra roller, såsom verksamhet och utveckling
 • Konsulten ska ansvara för löpande kontakter med testledaren och leverantören av IT-stödet
 • Konsulten ska ansvara för löpande kontakter med personal inom relevanta delar av SiS verksamhet
 • Konsulten ska på SiS begäran uppvisa detaljerad skriftlig redovisning av utfört arbete och arbetad tid
Bör-krav:
 • Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av Test & dokumentation inom offentlig verksamhet (kommun, landsting eller stat)
 • Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av Test & Testledning av stora och komplexa lösningar
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbeta med datamigrering
 • Konsulten bör vara certifierade enligt ISTQB, SSTB eller motsvarande
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbeta med Zephyr för Jira eller motsvarand
Skicka CV, pris, tillgänglighet samt en kort motivering till uppdrag@levigo.se senast 2019-05-29
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46