Roll:  BI-utveckling och förvaltning
Kompetensnivå:  3 – Systemutveckling och systemförvaltning
Omfattning:  100%
Uppdragstid:  2019-08-12 – 2019-10-11
Placeringsort:  Nyköping/Eskilstuna
Distansarbete:   Ja, max 3 dagar/vecka
Om uppdraget:  Vara en resurs i förvaltningsprodukten ”Stöd för BI” som ingår i förvaltningsobjektet ”Verksamhetsstyrning och Ekonomi”.
Arbeta som BI-utvecklare i förvaltningen av Region Sörmlands BI-lösning.
Ska-krav: 
  • Microsoft SQL Server
  • Integration Services SSIS
  • Reporting Services SSRS
  • Analysis Services SSAS
OBS! Region Sörmland IT tillhandahåller inte MSDN-licens för användning av dessa verktyg. Konsulten ska ha giltig MSDN-licens från sitt företag.
CV, pris och tillgänglighet skickas till uppdrag@levigo.se.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11