Roll:  BI-utvecklare
Kompetensnivå:  3 – Systemutveckling och systemförvaltning
Omfattning:  100%
Uppdragstid:  2019-08-12 – 2019-12-31
Placeringsort:  Nyköping/Eskilstuna
Distansarbete:  Ja, max 3  dagar/vecka
Om uppdraget:  Vara en resurs i förvaltningsprodukten ”Stöd för BI” som ingår i förvaltningsobjektet ”Verksamhetsstyrning och Ekonomi”. Arbeta som BI-utvecklare i förvaltningen av Region Sörmlands BI-lösning, Boris.
Ska krav: 
  • Microsoft SQL Server
  • Integration Services SSIS
  • Reporting Services SSRS
  • Analysis Services SSAS
OBS! Region Sörmland IT tillhandahåller inte MSDN-licens för användning av dessa verktyg. Konsulten ska ha giltig MSDN-licens från sitt företag.
Egenskaper och förmågor för rollen enligt kompetenskraven: 
  • Hög kompetens inom området.
  • 4-8 år som konsult inom aktuellt område.
  • Är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
  • Tar ansvar för delområde.
  • Kan leda en mindre grupp.
  • Kan arbeta självständigt.
CV, pris och tillgänglighet skickas till uppdrag@levigo.se.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11