Roll:  Projektledare
Kompetensnivå:  Nivå 3 –  Strategi och ledning
Omfattning:  80 – 100% av heltidstjänst
Uppdragstid:  Avtalet gäller för en period om sex (6) månader med start så snart som möjligt efter överenskommelse mellan båda parter. Möjlighet till 3 förlängningar á 4 månader.
Placeringsort:  Huskvarna
Prisbild:  800 kr/h
Om och bakgrund till uppdraget:   
Jönköpings Länstrafik (JLT) utvecklar tillsammans med Kalmar, Kronoberg och Hallands län ett nytt biljett- och betalsystem i ett gemensamt program. Programmet har varit igång i drygt 2 år. Det nya biljett- och betalsystemet innefattar både ny mjukvara och hårdvara och skall successivt införas från och med hösten 2019.
Vi söker nu en projektledare till ett av dessa projekt hos JLT som kommer att ha fokus på fordonsteknik. Rollen som projektledare innebär, förutom traditionellt planerings- och uppföljningsarbete, ett tätt samarbete med JLT:s verksamhet, leverantörskontakter, test och införandearbete. Du kommer att vara aktiv i utvecklingsarbetet. Fler projekt kan bli aktuella under avtalsperioden. Konsulten ska kunna driva flera projekt samtidigt.
Som projektledare för ett delprojekt är du ytterst ansvarig för genomförandet. Du ser till att både interna och kundens projektmedlemmar får förståelse för när och vad som skall göras.
Som delprojektledare ansvarar du för att:
 • leda och driva arbetet i projektet
 • definiera vilken tidsåtgång som krävs för projektets genomförande
 • löpande informera huvudprojektledare, programledare, trafikchef om projektet avseende leveranser, tid och budget, delta i projektledningsmöten
 • bidra till en ”vi-anda” inom hela projektet
 • överlämna projektets leverabler till förvaltning enligt ny förvaltningsplan
Delprojektledaren har även ett ansvar för att upprätta och underhålla ett nära samarbete med IT-centrum på Region Jönköpings Län som ansvarar för JLT infrastruktur och förvaltning, samt att säkerställa att man i möjligaste mån tillgodogör sig av redan gjorda ITinvesteringar.
Följande kompetenskrav gäller för rollen (SKA-krav):
 • Har en IT bakgrund Har erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-projekt
 • Har arbetat i projekt som drivs utifrån en agil metodik
 • Har god förståelse för nätverkskommunikation
 • Har erfarenhet av att arbeta tillsammans med rollerna systemutvecklare, IT-arkitekt, kravanalytiker och testledare
 • Har stor erfarenhet av att planera och genomföra workshops
 • Har förmåga att arbeta i en komplex miljö som ställer krav på lednings- och kommunikationsförmåga
 • Har mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och ha god vana av att dokumentera och rapportera sitt arbete
 • Har förmåga att skapa en helhetsbild utifrån olika delar
 • Har genomförd utbildning i på marknaden erkänd projektledarutbildning
 • Har mycket god kännedom om och erfarenhet av olika projektmetoder, processer och verktyg som finns på marknaden
 • Har erfarenhet av förändringsarbete
Meriterande kompetens (BÖR-krav):
 • Ha arbetat i projekt som har samverkan med andra projekt i ett övergripande program
 • Erfarenhet av fordonsteknik inom kollektivtrafik
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Kraven är:
 • Är drivande, prestigelös och trivs i en ledande roll
 • Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
 • Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra
 • Har god social kompetens Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje – Är en god kommunikatör och informatör
 • Är stresstålig
 • Är social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå
 • Har god förmåga att arbeta självständigt
 • Är lösningsfokuserad
Skicka CV, pris och motivering till levigo@uppdrag.se senast 13/6
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46