Roll:  Lösningsarkitekt
Kompetensnivå:  Nivå 3
Omfattning:  ca. 20 h/v
Uppdragstid:  19-Jun-2019 – 30-Sep-2019
Placeringsort:  Stockholm
Prisbild:  703 Kr/h
Bakgrund:  Bolag ser över möjligheten att byta låssystem till sin kupéer och sovhyttar. En förstudie för att klarlägga omfattningen behöver därför göras.
Beskrivning av uppdraget: Förstudie, integrering av nytt låssystem till sovhyttar ”Primärt system som påverkas är bokningssystemet Silver Rail, men eventuellt även andra nedströms applikationer som Biljettautomater, Web och App. Stöd kanske även behövs i andra projekt. ”
Mål:  En förstudie som är tillräcklig för att ta beslut om projektstart
Rollbeskrivning:  Kompetens för att omsätta användarkrav till en realiserbar struktur samt utreda vilka metoder och verktyg som skall användas i digitala kanaler. Avser både specifikation av funktion och design. Ansvarar för att systemteknisk lösning är förankrad i de krav som ställs avseende såväl utveckling som drift gällande både programvara och hårdvara såväl på klientsidan som på serversidan.
Tillser att valda tekniska lösningar resulterar i implementeringen av ett system som väl svarar upp mot ställda krav samt att valda lösningar väl ansluter sig till val av systemarkitektur.
Kravspecifikation:
  • Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom det specifika området. Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar.
  • Erfarenhet: Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området. Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år. Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
  • Ledning: Kan ta huvudansvar för delleverans i större projekt och är van vid rapportering och projektledning.
  • Självständighet: Mycket stor.
Skicka CV, pris och motivering till levigo@uppdrag.se senast 14/6
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46