Roll:  Change Manager, CRM
Omfattning:  Ca. 30 h/v (20 h/w 2019-09-15—2019-12-31, 40 h/w 2020-01-01 – 2020-06-30)
Uppdragstid:  15-Sep-2019 – 30-Jun-2020
Placeringsort:  Stockholm
Om uppdraget:
 • Trygg-Hansa står inför en större förändringsresa då vi rullar ut ett mycket affärskritiskt CRM-verktyg till en stor del av verksamheten.
 • Inför denna utrullning behöver vi stöd av en förändringsledare som konkret och metodiskt arbetar med förändringsledning i både management-led och slutanvändarled och som har förmågan att skapa förankring och acceptans för att få förändring att fastna.
 • Då är erfarenhet av att kunna förmedla vision och målbild och som har förmågan att få förändring att fastna hos en omfattande målgrupp med stor variation av användargrupper och med stor geografisk spridning.
Vissa resor förekommer ca.10 %
 • Praktisk erfarenhet som förändringsledare i systemimplementationer
 • Sätta samman kommunikationsplaner, utrullningsplaner, utbildningsmaterial och genomföra slutanvändarutbildningar genom olika kommunikationskanaler/-medier
 • Förmedla change i flera led till slutanvändare
 • Etablera nätverk med förändringsambassadörer och super-users
 • Åstadkomma samsyn kring önskad effekt och styrning genom KPI:er
 • Coachning av ledare
 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av förändringsverktyg t ex ADKAR
 • ADKAR-certifierad förändringsledare
 • Flytande i engelska och svenska
Egenskaper:
 • Förmåga att vara visionsbärare och skapa engagemang
 • Mycket god kommunikativ förmåga
 • Samordna grupperingar för att nå gemensamma mål
 • Lyhörd och kan skapa förtroende och tillit, men samtidigt väl rustad att hantera motstånd
Skicka CV, pris, tillgänglighet och motivering på engelska till uppdrag@levigo.se senast 28/6
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46