Roll:  Verksamhetskonsult
Kompetensnivå:  Nivå 4
Omfattning:  100%
Uppdragstid:  Så snart som möjligt t.o.m 31 Dec 2019
Placeringsort:  Stockholm
Prisbild:  856 SEK
Om uppdraget:  Avdelningen IT styrning och Service management hanterar ITs verksamhetsutveckling och ansvarar för leverantörsstyrning och IT Service Management. Under en period kommer nuvarande chef att arbeta i ett större projekt och enheten behöver en Interimchef som tar hand om den dagliga verksamheten.
Beskrivning av uppdraget:
I uppdraget ingår att leda den dagliga verksamheten och säkerställa att definierade områden inom verksamhetsutveckling uppnås enligt definierade mål och enligt plan.
Daglig personalledning och avstämning med intressenter samt andra chefer i syfte att utveckla teamet och dess förmågor. I rollen ingår att vara aktiv och bidragande vid rekryteringar så stor vana och erfarenhet inom området rekrytering är ett krav. Som Interimchef arbetar du nära ordinarie linjechef och har löpande avstämningar i syfte att dela information och hantera prioriteringar.

Kravspecifikation, kunskap: 

  • Mycket kunnig och välrenommerad personalledare med 20+års erfarenhet av att leda och utveckla team och personal inom kompetensområdet IT governance, IT strategi, vendor management samt inom IT Service Management.
  • Gedigen kunskap och praktisk erfarenhet från linje- och konsultverksamhet med direktrapporterande specialister.
  • Mycket stor vana av att rekrytera och kompetensbemanna komplexa uppdrag med tyngdpunkt på strategi och affärsutveckling.
  • Mycket stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattningar och säkerställa leverans gentemot uppställda mål och förmåga att lösa och driva komplexa frågeställningar vad gäller att ta fram verksamhetsplaner, definiera affärsmål.
  • Hög kompetens och erfarenhet samt förståelse för IT operations och utvecklingsverksamhet.
  • Som person är du coachande och har god förmåga och förståelse att bygga starka team. Du är en “people person” och får med dig medarbetare genom ditt ledarskap som är närvarande och in-lyssnande.
  • Då funktionen är under uppbyggnad behöver du ha praktisk erfarenhet inom de senaste 2-3 åren ha lett och personligen etablerat ny verksamhet, eller verksamhetsområde från grunden där du byggt upp och kompetensförsörjt de områden som behövt förstärkas eller etableras.
Skicka CV, pris, tillgänglighet och motivering till uppdrag@levigo.se senast 14/6
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46