Roll: Systemutveckling och systemförvaltning – Systemutvecklare (Design och Utveckling)
Kompetensnivå: 3
Omfattning: Antalet timmar under perioden kan vara allt mellan 75 till 200 timmar. Kanske mer om resursen kan delta i migreringsarbete, då kan även tidplanen ev. förlängas.
Uppdragstid: 2019-09-01 – 2019-10-31
Placeringsort: Nyköping
Om uppdraget: 
Vara en resurs vid design av nytt IIS-hotell, och planera migrering av befintliga hotellgäster. Arbeta som designer av nytt IIS-hotell samt planera och eventuellt delta vid genomförande av migrering. Befintligt IIS-hotell ligger på WinSrv2008 och måste avvecklas under hösten 2019. Vi önskar i samband med avvecklingen göra en översyn av design av IIS-hotell för att erhålla en design som stämmer överens med dagens och framtidens behov. Ta fram designförslag för en ny IIS plattform, innehållande utvecklingsplattform, testplattform och en driftsmiljö. Delta i arbetet med att ta fram en plan för migreringsarbetet samt ev. delta i migreringsarbetet.

Kriterier för kompetensnivå 3:
  • Hög kompetens inom området
  • 4-8 år som konsult inom aktuellt område. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år
  • Tar ansvar för delområde. Kan leda en mindre grupp.
  • Kan arbeta självständigt
Ska-krav: 
  • Microsoft IIS på hög nivå
Bör-krav:
  • Uppdragsledning
Skicka CV, pris, tillgänglighet och motivering till uppdrag@levigo.se 
Eventuella frågor? Jonatan Sandberg, 070-494 99 11