Roll:  Systemintegratör (Systemtförvaltare)
Kompetensnivå: 3
Omfattning: 60% av en heltid
Uppdragstid:  2019-09-11 – 2020-12-31 med möjlighet till 1 förlängning á
Placeringsort:  Linköping – Arbetet bör huvudsakligen ske i våra lokaler. Distansarbete medges vid enstaka tillfällen.
Om uppdraget:  Systemförvaltning och drifthantering av Journal- och stödsystem för vårdverksamhet, främst med fokus på hantering av nationella tjänstekontrakt och dess kringliggande stödsystem. Detta kräver både leverantörskontakter kopplat till drift och utveckling av systemen samt intern kravställning mot vår utvecklingsavdelning då det primära stödsystemet är egenutvecklat.
Kriterier enligt kompetensnivå3:
Kunskap – Hög kompetens inom området
Erfarenhet – Arbetat 4-8 års erfarenhet av aktuellt område /roll, är förebild för andra konsulter på lägre
Ledning – Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – Kan arbeta självständigt
Ska-krav:
1. Erfarenhet av systemförvaltning
2. Kompetens för att utföra versionshantering i samverkan med en IT driftsorganisation
3. Erfarenhet av kravställning mot IT-leverantör i samband med systemförbättringar/-utveckling
4. Kunskap/erfarenhet av arbete med journalsystem
5. Kunskap/erfarenhet av arbete med tjänstekontrakt
Bör-krav:
1. Erfarenhet av utformning och implementation av tjänstekontrakt mot kvalitetsregister för vårduppföljning
2. Mer än tre (3) års erfarenhet av förvaltning av Cosmic Journalsystem
3. Erfarenhet av Region Östergötlands Journalsystemsystemmiljö eller motsvarande
4. Erfarenhet av kravställning mot systemutveckling
 
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se senast 27/8.
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46