Roll:  Revisor
Kompetensnivå:  Nivå 4
Omfattning:  40/h, 100%
Uppdragstid: Så snart som möjligt – 31-Oct-2019
Placeringsort:  Stockholm
Prisbild:  800-950 SEK/ timme
Bakgrund: 
Division Fordon ansvarar fordonsflotta över hela livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela och rena tåg till trafiken. Detta innebär att långsiktigt utveckla och upprätthålla fordonsflotta, säkerställa rätt fordonskvalitet  på ett kostnadseffektivt sätt, säkerställa en effektiv produktion av underhåll och depåtjänster samt att säkerställa att fordinen är kompatibla med infrastrukturen.
Beskrivning av uppdraget: 
En expert på anläggningsförvaltningsstandarden ISO 55000 ska anlitas för att genomföra en gapanalys och beskriva vilka förändringar som SJ skulle behöva genomföra för att klara en certifiering för ISO 55000.
Mål: 
Rapport som beskriver vilka åtgärder som behöver genomföras för att en ISO 55000 certifiering ska vara möjlig.
Rollbeskrivning:
Expert och revisor för standarden ISO 55000 gärna med erfarenhet av järnväg.
Kravspecifikation:
Kunskap:
  • Expert och revisor för standarden ISO 55000
  • Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert på marknaden med en bred och djup kompetens.
  • Måste ha bra förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar samt ekonomisk uppföljning av projekt.
  • Ledning:  Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.
  • Självständighet:  Mycket stor.
Erfarenhet: 
  • Har + 10 års erfarenhet som konsult inom området och befunnit sig på nivå 3 under minst 5 år.
  • Har deltagit i stora/komplexa uppdrag hos en järnvägsoperatör och genomför uppdrag med mycket hög komplexitet och kvalitet.
  • Erfarenhet av det specifika kompetensområdet i ett järnvägssystem.
  • Hög arbetskapacitet och förmåga att på kort tid sätta sig in komplexa frågeställningar inom järnvägsbranschen.
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se ASAP
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46