Roll:  mobiltekniker – inriktning mobila enheter
Kompetensnivå:  4
Omfattning: 
Uppdragstid:  2019-11-01 –  2021-10-31 med möjlighet till 24 förlänging/ar á 1 månader
Placeringsort:  Stockholm
Takpris: 400kr/h
Om uppdraget:  
Arbete i denna roll avser främst linjearbete där konsult ingår i ett mindre grupp med andra mobiltekniker. Tillsammans servar teamet användarna med att ge teknisk support på mobiltelefoni. Konsult i denna roll behöver ha kunskap och erfarenhet från arbete med hantering av smartphones, enkla mobiltelefoner och pekplattor. Synkning av e-post, kalender, att-göra och kontakter på mobila klienter.
För denna roll består arbetet i huvudsak av arbete med:
– Support, felsökning och förvaltning av smartphones, enkla mobiltelefoner och pekplattor.
– Support, felsökning och förvaltning av IT-utrustning och programvaror för pc på arbetsplatsen, både mjuk och hårdvara.
– Uppdraget utförs både på-plats hos användarna och via telefon.
Konsulten ska ha kompetensnivå 4 som mobiltekniker enligt ramavtalets definitioner av kompetensnivåer det vill säga minst ha: 
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet – mycket stor.
Ska-krav:
Support –  Hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av support-på-platsen och per telefon, krav gäller minst 4 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Service – Hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av service till kunder, krav gäller minst 4 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Teknisk kompetens – Hög teknisk kompetens inom pc, mobiltelefoni och pekplattor, krav gäller minst 9 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Mobilsynkroniseringsverktyg – Kompetens inom och arbetslivserfarenhet av support av mobilsynkroniseringsverktyg, krav gäller minst 4 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Microsoft Office 2016 – Kompetens inom och arbetslivserfarenhet av Microsoft Office 2016, krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Microsoft Windows Print Server – Kompetens inom och arbetslivserfarenhet av förvaltning av och felsökning i Microsoft Windows Print Server 2008 R2 och senare versioner, krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Microsoft Windows 10 – Kompetens inom och arbetslivserfarenhet av support av, förvaltning av och felsökning i Mobiltekniker – inriktning mobila enheter 3038-2018/19 Sida 4/8 Microsoft Windows 10, krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Microsoft Exchange – Konsulten ska ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete med Microsoft Exchange, krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Active Sync – Konsulten ska ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete med Active Sync, krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Mobile Iron – Konsulten ska ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete med Mobile Iron, krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
IT Service Management – Konsulten ska ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete i stödsystem för IT Service Management och ärendehantering, krav gäller minst 2 års arbetslivserfarenhet och att konsulten själv är utförare av kravställd arbetsuppgift.
Microsoft Office 2019 – Konsulten bör ha kompetens och arbetslivserfarenhet av support av, förvaltning av och felsökning i Microsoft Office 2019
Stora organisationer – Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av support i organisationer med mer än 1000 använda, minst 2 års arbetslivserfarenhet
Övriga krav:
God förmåga att kommunicera muntligt på svenska och engelska med andra personer, ha god samarbetsförmåga, känsla för service samt förmåga att arbeta i och anpassa sig till en grupp.
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se senast den 12/9
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46