Roll:  Ingenjör
Kompetensnivå:  Nivå 3
Omfattning:  40h/v
Uppdragstid:  17-Sep-2019 – 31-Oct-2019 med möjlighet till förlängning
Placeringsort:  Stockholm
Prisbild:  661 SEK
Bakgrund:  Division Fordon ansvarar för fordonsflotta över hela livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela och rena tåg till trafiken. Detta innebär att långsiktigt utveckla och upprätthålla fordonsflotta, säkerställa rätt fordonskvalitet (hela, rena och säkra tåg) på ett kostnadseffektivt sätt, säkerställa en effektiv produktion av underhåll och depåtjänster samt att säkerställa att fordonen är kompatibla med infrastrukturen. I fordonsförvaltningen ingår även att säkerställa att de olika tågtyperna uppfyller lagkrav och standarder för de olika järnvägsnät de trafikerar.
Rollbeskrivning: Tekniska arbetsuppgifter inom området järnvägsfordon och järnvägsteknik för att utreda specifika fordons uppfyllande av profilkrav
Beskrivning av uppdraget:  I utredning ingår bland annat att sätta sig in i profilkraven, analyser av befintligt dokumentationsunderlag, bedöma om mätningar krävs, utföra ev mätningar, analysera resultat av ev. mätningar samt sammanställa resultat i rapport. Totalt rör utredningen ett 20-tal olika personvagnslittera där 5 av dessa är prioriterade. Utifrån resultat av dessa första 5 fordon görs en bedömning om fortsatt utredning av övriga fordonslittera. Denna uppdragsförfrågan omfattar 5 olika personvagnstyper. Uppdraget kan utföras av flera personer.
Mål: Det ska tydligt framgå om fordonen uppfyller den dynamiska profilen och eventuellt vad som avviker
Kravspecifikation:
  • Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom det specifika området. Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar samt ekonomisk uppföljning av projekt.
  • Erfarenhet: Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området. Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år. Har deltagit i stora/komplexa uppdrag hos denna eller annan järnvägsoperatör inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Erfarenhet av det specifika kompetensområdet i ett järnvägssystem.
  • Hög arbetskapacitet och förmåga att på kort tid sätta sig in komplexa frågeställningar inom järnvägsbranschen
  • Ledning: Kan ta huvudansvar för delleverans i större projekt och är van vid rapportering och projektledning.
  • Självständighet: Mycket stor.
Övriga krav: Erfarenhet av tidigare profilutredningar
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se senast den 12/9
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46