Roll:  Säkerhetskoordinator
Omfattning: Omfattning kommer att rampas upp med start på 50%, 25 h/v
Uppdragstid:  01-Oct-2019 – 31-Dec-2019
Bakgrund: 
Division Fordon ansvarar för fordonsflotta över hela livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela och rena tåg till trafiken. Detta innebär att långsiktigt utveckla och upprätthålla fordonsflotta, säkerställa rätt fordonskvalitet på ett kostnadseffektivt sätt, säkerställa en effektiv produktion av underhåll och depåtjänster samt att säkerställa att fordon är kompatibla med infrastrukturen.
Beskrivning av uppdraget: 
Nu planeras uppstart för ett projekt gällande upprustning av dubbeldäckaren X40. Till detta projekt söker man en säkerhetskoordinator för att bevaka och hantera frågor som rör säkerhet och godkännande i projektet. Vidare kommer personen att agera säkerhetskoordinator för nya upphandlade motorvagnar i västtrafik. Arbetet bedrivs på plats hos kunden i Stockholm.
Rollbeskrivning:
Som säkerhetskoordinator bevakar och hanterar du frågor som rör säkerhet och godkännande i projektet. Rollen kommer att ingå i ett projektteam och rapportera till projektledaren.
Exempel på arbetsuppgifter:
 • Koordinera riskhanteringsprocessen för projektet.
 • Se till att säkerhetsarbetet följer CSM-RA, TSD:er och nationella krav samt övriga regler och lagar som är tillämpliga för projektet.
 • Arbeta enligt RAMS (EN50126) samt verifiera RAMS-processen mellan de olika faserna för säkerhetsarbetet.
 • Framtagning av säkerhetsplan för säkerhetsarbete och därefter förvalta, uppdatera och se till att den följs.
 • Utifrån det identifierade behovet i säkerhetsplanen genomföra det säkerhetsarbete (till exempel: riskbedömningar) som behövs.
 • Utifrån det identifierade behovet genomföra, alternativt tillse att leverantören genomför, de riskbedömningar som behövs enligt CSM-RA.
 • Upprätta, förvalta, och uppdatera Hazard Record för projektet.
 • Ta fram en övergripande säkerhetsrapport.
 • Planera och genomföra projektets interna säkerhetsmöten och delta på säkerhetsmöten med leverantör
 • Vara kontakt mot leverantör i säkerhetsrelaterade frågor inom projektet och granska deras säkerhetsarbete kontinuerligt.
 • Identifiera och följa upp säkerhetskrav för leverantörens arbete till den tekniska specifikationen för RFQ och därefter avtal.
 • Vara kontakt mot oberoende granskare.
 • Vara kontakt mot instanser för godkännande, internt och externt.
 • Planera och genomföra projektets säkerhetsmöten.
Kravspecifikation/Kunskap:
 • Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom det specifika området.
 • Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar.
 • Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området.
 • Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år.
 • Har deltagit i stora/komplexa uppdrag hos en järnvägsoperatör inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
 • Erfarenhet av det specifika kompetensområdet i ett järnvägssystem.
 • Hög arbetskapacitet och förmåga att på kort tid sätta sig in i komplexa frågeställningar inom järnvägsbranschen.
 • Kan ta huvudansvar vid delleveranser i större projekt och är van vid rapportering.
 • Mycket stor självständighet krävs.
 • Tidigare erfarenhet av säkerhetsarbete inom järnvägsbranschen eller bransch med motsvarande krav är meriterande.
 • Tidigare erfarenhet från säkerhetskoordinering av anskaffnings – eller ombyggnadsprojekt är meriterande.
Ledning:
 • Kan ta huvudansvar för delleverans i större projekt och är van vid rapportering och projektledning.
Självständighet:
 • Mycket stor.
Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se – Snarast!
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46