Roll: Senior Ekonomi
Omfattning: 100%
Uppdragstid: Start så snart som möjligt och pågår i ca. 5-6 mån
Placeringsort: Stockholm
Om uppdraget: Idagsläget består administrationen av 8 personer plus föreståndaren. Konsulten, en senior ekonom kommer att utföra samma arbete som den administrativa chefen men utan chefsrollen. För att passa in i administartionen behöver konsulten snabbt kunna sätta sig in i arbetsuppuppgifterna och leverera från start. Självklart finns det stöd från kollegor men tyvärr ges ingen möjlighet till upplärning på plats, därför ställer det krav på konsutlens seniora enkonomiska kunskaper, snabb inlärningsförmåga och mycket god systemkännedom/kunskap.

Stödsystem som den seniora ekonomen kan komma i kontakt med är bl.a dessa:
  • Raindance och Raindance Classic (fakturahantering och e-handel)
  • IVS (beslutsstöd)
  • Mercur (budgetverktyg)
  • Prisma (ansökningshantering, bl.a för VR)
  • Olika projekt: ERC, KAW, Villum, GATIS, VR
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se, omgående!
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11