Roll:  Förvaltningsledare IT inom objekt/program Vård
Kompetensnivå:  3-4
Omfattning:  100%
Uppdragstid:  Start så snart som möjligt och tillsvidare
Placeringsort:  Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm
Om uppdraget:
Konsulten kommer att ingå i ett team som tillsammans leder och driver förvaltningens arbete. Uppdraget omfattar att ingå i ett förvaltningsteam som tillsammans leder och drivet arbetet inom vad som idag benämns som objekt Vård och Hälsa och objekt Diagnostik som tillsammans bildar Program Vård. Objekten omfattar över 300 IT-komponenter tillsammans och syftar till att stödja aktiviteter avseende att bedriva vård enligt olika specialiteter. Tillsammans med objektets övriga resurser ansvarar du för att verkställa förvaltningsplanens IT-relaterade mål på ett kostnadseffektivt sätt. Vi är en förvaltningsorganisation under förändring så detaljerna i uppdraget är i dagsläget inte helt fastställda. Detta innebär att uppdraget kräver förändringsbenägenhet, flexibilitet samt ställer krav på förmåga att bidra med initiativ och input till förändringar.
Som FL-IT förväntas konsulten säkerställa att:
 • IT-komponenterna som ingår i förvaltningsuppdraget är tillgängliga för verksamheten enligt överenskommen nivå
 • planering av utsedda resurser genomförs så att nödvändig tillgänglighet uppnås t ex vid semesterplanering
 • tekniska samband som behövs för förvaltningsprodukten fungerar tillfredsställande
 • externa leverantörer som behövs för att förvalta förvaltningsprodukten styrs med hjälp av kontrakt
Ska-krav:
 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med målstyrning
 • Kännedom om operativa förvaltningsprocesser
 • Grundläggande kunskap om projektmetodik
 • Viss erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalshantering
 • Erfarenhet av PM3 och förvaltningsstyrning
 • Då förvaltningsorganisationen är under förändring är det ett krav med erfarenhet av förändringsarbete, att kunna bidra till förändringarna och vara en positiv ambassadör för arbetet
 • Du kan inge dina teammedlemmar självförtroende och lusten att följa dig genom att ha en tydlig vision, ödmjukhet, och genom att vara en god coach
 • Du kan fatta beslut och genomföra dem, och du har förmågan att prioritera och delegera
Kompetensnivå 3
– Hög kompetens inom området
– 4-8 år som konsult inom aktuellt område. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år ALT 
– Tar ansvar för delområde. Kan leda en mindre grupp
– Kan arbeta självständigt
 
Kompetensnivå 4
– Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
 – Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
– Tar huvudansvar för ledning av större grupp
– Mycket stor
CV, pris och tillgänglighet skickas till uppdrag@levigo.se. så snart som möjligt!
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070-494 99 11