Roll: Förstudieledare/analytiker
Kompetensnivå: >10 år
Omfattning:  20-60% – Omfattning utformas gemensamt baserat på konsultens och vår egen tillgänglighet
Uppdragstid:  2-4 veckors arbete beroende på konsultens kompetens, erfarenhet och tillgänglighet.
Mål efter uppdragstiden:  Efter genomförd analys/förstudie så är det vår förhoppning att vi kan övergå i ett långsiktigare samarbete. Det förhandlas i så fall efter genomförd analys/förstudie
Placeringsort: Stockholm
Pris:  Helst fastpris efter intervju och överläggning med tänkt konsult – En mer erfaren konsult gör jobbet på färre timmar men är dyrare per timme eller vice versa
Uppdragsbeskrivning: 
1. Förstudie – konsolidering av två datacenter på enklaste och kostnadseffektivaste sätt; alternativframställan med fokus på:
 • Tekniska konsekvenser
 • Säkerhetsmässiga konsekvenser
 • Tid och kostnader
2. Livscykelanalys – Vad eller vilka komponenter (HW, SW, Konfigurationer/Arkitektur) bör uppgraderas (i.e. end-of-lifecycle) resp vilka är tillfyllest (i.e. mid-of-lifecycle) och vilka är ”state-of-the-art” (i.e. early-lifecycle) med fokus på: 
 • Teknik
 • Säkerhet
 • Förvaltningsbarhet/Flexibilitet
 • Kostnadseffektivitet
Ska-krav – En senior konsult med erfarenhet, helst >10 år av:
 • Virtualisering (HyperV och WM-Ware)
 • Nätverk
 • Brandväggar
 • Övriga säkerhetsåtgärder (SW, rutiner och regler, konfigurationer etc)
 • Arbetssätt och automatisering av Datacenter

 

CV, pris, tillgänglighet samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 14/10
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg, 070 494 99 11