Roll:  Systemutvecklare
Kompetensnivå:  3
Omfattning:  100%
Uppdragstid: Ca. 15 okt – 30-Jun-2020 med möjlighet till förlängning
Placeringsort:  Stockholm
Beskrivning av uppdraget:  Uppdraget att bedriva tågtrafik i Norge möjliggöra för att det behövs ett antal integrationslösningar som byggas till olika partner.

Mål: 
Leverera Enterprise integrationslösningar för projekt NORD

Rollbeskrivning:
Som integrationsutvecklare kommer du jobba i ett större eller mindre team. Jobben varierar från design av integrationslösningar i olika projekt till att utveckela integrationslösningar. Integrationsutvecklare arbetar du i ett agilt team i nära samarbete med kravställare och kunder. I utvecklarrollen arbetar man brett från krav, design av integrationslösningar och implementation, samt design av API:er. Inom tjänsten kommer du att arbeta med utveckling av nya integrationslösningar baserade på Azure komponenter.

Kravspecifikation utifrån nivå 3:
 • Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert på marknaden med en bred och djup kompetens.
 • Erfarenhet: Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området. Har deltagit i stora uppdrag inom olika integrationsprojekt och genomför uppdrag med mycket hög komplexitet och kvalitet. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 5 år.
 • Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.
 • Självständighet: Mycket stor.
Obligatoriska krav:
 • Minst 5 års erfarenhet av design och integrationsutveckling i någon eller några av följande plattformar: SAP PI/PO, Microsoft Azure Integration Services, Microsoft BizTolk, MuleSoft AnyPoint, IBM Message Broker och Oracle SOASuite.
 • Minst 2 år erfarenhet av Visual Studio
 • Minst 3 års erfarenhet av design och utveckling av API:er i någon eller några av följande: OpenAPI (Swagger), YAMEL och RAML.
 • Mins 2 års erfarenhet av design och integrationsutveckling i Integration Services på Azure plattformen
 • Erfarenhet av att ta fram teknisk design för integrationslösningar
 • Erfarenhet av att ta fram teknisk design för ”API-led” arkitektur
 • Erfarenhet att ta arbeta enligt agila arbetssätt som SCRUM
 • Förmåga att påverka tekniska diskussioner och beslut vid val av integrationsmönster
 • Förmåga att påverka tekniska diskussioner vid val av integrationskomponenter
Meriterande krav (ex erfarenhet från tågbranschen): Erfarenhet av följande standarder:
 • NetEx
 • SIRI
 • Transmodel
 • Noptis
 • Kollektivtrafik
Personliga egenskaper:
 • Måste vara en självgående med hög initiativnivå
 • Starka muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga

 

Skicka CV, pris och motivering till uppdrag@levigo.se – Så snart som möjligt!
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-329 93 46