Roll: Projektledare
Kompetensnivå:  Minst 5 år erfarenhet
Omfattning:  ca. 60 % av en heltid
Uppdragstid:  Start omgående t.o.m slutet av februari med möjlighet till förlängning
Placeringsort:  Göteborg, resor kan förekomma runt om i Sverige

Uppdragsbeskrivning:  Projektledning av ett befintligt projekt, ta över det och driva det i hamn. Systemet är implementerat det som ska göras är att sätta alla processer, dokument med mera tillsammans med verksamheten.
Bakgrund:  
Inom kundens koncern pågår ett program för att införa ett koncerngemensamt ledningssystem (benämns Group Management System, GMS) för samtliga bolag.
Ledningssystemet som är baserat på IT-systemet Canea One omfattar processer, dokumenthantering och ärendehantering. För lednings-systemet finns ett koncerngemensamt ramverk för process- och dokumentstyrning. I lednings-systemet finns ett flertal ärendehanteringsflöden (work flows), varav vissa är koncerngemensamma och andra bolagsspecifika. Programmet har pågått i 2 år och ca hälften av koncernens bolag har implementerats.  Införandet i respektive bolag drivs som separata projekt där projektledare rapporterar till styrgrupp. Till koncernens största bolag (ca 1600 medarbetare) söker vi nu en projektledare. Projektet är i pågående implementationsfas med planerad driftsättning vid årsskiftet 2019/2020.
Rollen som projektledare: 

Som projektledare ansvarar du för att planera, driva, koordinera och följa upp aktiviteter. Du rapporterar till styrgrupp och kommer ha ett nära samarbete med bolagets kvalitetschef och projektmedlemmar samt koncernansvarig för ledningssystemet. Viktiga aktiviteter i projektet inför driftsättning är migrering av dokument från befintligt ledningssystem samt förberedelser inför utbildning. En annan mycket central del av projektet är att säkerställa att projektet kan lämna över till en förvaltningsorganisation som är fullt bemannad, inklusive fungerande rutiner för support och systemadministration.

Profilen som sökes:
  • Minst 5 års erfarenhet som projektledare av verksamhetsrelaterade IT-projekt
  • Dokumenterad erfarenhet av att som projektledare ansvarar för att driftsätta IT-system och etablera en fungerande förvaltningsorganisation.
  • Noggrann, strukturerad och självgående.
  • Goda ledaregenskaper, där du är duktig på coacha medarbetare och skapa teamkänsla
  • Prestigelös, öppen och har lätt för att kommunicera med olika människor på olika nivåer i organisationen.
Meriterande: 
  • Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av ledningssystem och kvalitetsarbete
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Skicka CV, pris och motivering till jimmie.ivarsson@perido.se, omgående!
Eventuella frågor tas med Jimmie Ivarsson