Roll: Drifttekniker
Omfattning: 100%
Uppdragstid: ASAP – 2020-05-31
Placeringsort: Stockholm
Kompentens för att hantera scriptning och automatisering för vår kunds applikationsdistribution och klientmiljö.
Som ett led i kundens behov av automatisering av processer och flöden i deras driftarbete behöver de öka deras interna kompetens samtidigt som de behöver resurssäkra kring hantering av MSIX, konvertering av befintliga MSI paket till MSIX och utbyte av paketeringsverktyg.
Kompetens som avropas ska inneha god kännedom kring Windows 10 och uppgraderingsprocessen, System Center, paketering MSI och MSIX och Scriptning.
I övrigt kommer konsulten att behöva arbeta med de ärenden som inkommer till teamet.
Skicka CV, motivering och pris till uppdrag@levigo.se
Eventuella frågor? Eva Grim, 070-32 99 346