Roll: Testare med kunskap inom testautomatisering
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: tillträde omgående
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 650 – 850 kr/h (eller utefter kompetens)
1.       Testautomatiserare med 5-6 års erfarenhet som kan Java då vårt testramverk är byggt i Java
2.       Erfarenhet från finans och då i form av transaktionssystem.
3.       Fokus ligger på test av back-end funktionalitet via olika API:er/protokoll
4.       Rollen kommer vara att hantera den dagliga supporten och leveranser av ny funktionalitet till våra befintliga kunder. Kunderna består av världens största värdepappersbörsen världen över. Ex på kunder är Hongkong (HKEX) och Singapore (SGX).
Befintliga kunder beställer nya funktionerna, samtidigt som de bygger upp regressionstester i testramverket Förbättra testteckning Hantera nya funktionaliteter Hantera buggrapporter och felsöka.
a.       Daglig support;
  • Innebär att reproducera buggar rapporterade av kunden
  • Verifiera rättningar av buggar
b.       Ny funktionalitet innebär:
  • Funktionstester
  • Regression
  • Samt systemtest.
5.       Fokus är att utöka vårt nuvarande automattestverk med ytterligare testfall.
Finns ett par med liknande roller i teamet. Introduktion: hamnar i ett team med personer som jobbar med dessa kunder, viktigt att man är på plats. De brukar ta buggar direkt från start. Teamet är just nu 20 personer som jobbar med test.
CV, pris, tillgänglighet samt en motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 15 oktober.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11