Roll: Utredare/Analytiker av IT-stöd
Kompetensnivå: Minst nivå 3
Omfattning: Offert ska lämnas med timpris och antal timmar
Uppdragstid: november  – januari 2020
Placeringsort: Nyköping (möjlighet till distans)
Att utföra en genomlysning och analys med slutsatser avseende fortsatt hantering av Projectplace inom Region Sörmland. Denna ska göras utifrån nuvarande användning, alternativa IT-stöd samt konsekvenser av vad en eventuell avveckling skulle innebära (mer information se bilaga).
Region Sörmland har ett avtal med leverantören Planview om att tillhandahålla IT-stödet Projectplace, som är ett stöd för samverkan mellan regionen och externa parter i projekt och andra samverkansformer. Sedan avtalet tecknades har regionen fått tillgång till nya IT-lösningar som möjligen kan ersätta Projectplace, vilket gör att Region Sörmland beslutat att göra en utredning.
Utredningen syftar till att ge underlag för ett eventuellt beslut om avveckling genom att bland annat se om andra befintliga IT-stöd kan ersätta delar av eller hela behovet som nuvarande användare har och vilka konsekvenser det kan ge.
-se bifogat dokument med mer ingående beskrivning kring förutsättningar och krav på konsulten
CV, offert med uppskattad tid och timpris, tillgänglighet skickas till uppdrag@levigo.se senast 29/10.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg, 070 494 99 11