Förvaltningsproduktledare IT (FPL-IT) för förvaltningsprodukterna
 • Stöd för Patientadministration
 • Stöd för Läkemedelshantering
 • Stöd för Vårdprocessen
 • Stöd för Remittering och svar
Kompetensnivå:  2-3 (Vid nivå 2, erfarenhet av liknande uppdrag samt erfarenhet av IT inom vården)
Omfattning:  100%
Uppdragstid:  Start så snart som möjligt och löper tillsvidare
Placeringsort:  Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm
Om uppdraget:
Förvaltningsprodukterna som omfattas av uppdraget ingår i vad som idag benämns som objektet Vård och Hälsa. Objektet omfattar ca 300 IT-komponenter och syftar till att stödja aktiviteter avseende att bedriva vård enligt olika specialiteter. Som Förvaltningsproduktledare IT så arbetsleds du av objektets Förvaltningsledare IT och arbetar tillsammans Förvaltningsproduktledarna på verksamhetssidan. FPL-IT ansvarar för att verkställa förvaltningsplanens IT-relaterade mål på operativ/taktisk nivå och att det görs på ett kostnadseffektivt sätt.
Vi är en förvaltningsorganisation under förändring så detaljerna i uppdraget är i dagsläget inte helt fastställda. Detta ger att uppdraget kräver förändringsbenägenhet, flexibilitet samt ställer krav på förmåga att bidra med initiativ och input till förändringar.
Som FPL-IT förväntas du säkerställa att:
 • IT-komponenterna som ingår i förvaltningsuppdraget är tillgängliga för verksamheten enligt överenskommen nivå
 • planering av utsedda resurser genomförs så att nödvändig tillgänglighet uppnås t ex vid semesterplanering
 • tekniska samband som behövs för förvaltningsprodukten fungerar tillfredsställande
 • externa leverantörer som behövs för att förvalta förvaltningsprodukten styrs med hjälp av kontrakt
Ska-krav: 
 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med målstyrning
 • Kännedom om operativa förvaltningsprocesser
 • Grundläggande kunskap om projektmetodik
 • Viss erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalshantering
 • Erfarenhet av PM3 och förvaltningsstyrning
 • Då förvaltningsorganisationen är under förändring är det ett krav med erfarenhet av förändringsarbete, att kunna bidra till förändringarna och vara en positiv ambassadör för arbetet
 • Du kan inge dina teammedlemmar självförtroende och lusten att följa dig genom att ha en tydlig vision, ödmjukhet, och genom
  att vara en god coach
 • Du kan fatta beslut och genomföra dem, och du har förmågan att prioritera och delegera
Meriterande:
 • Erfarenhet av tidigare arbete inom Regioner, särskilt meriterande med vårderfarenhet.
Kompetensnivå 3
– Hög kompetens inom området
– 4-8 år som konsult inom aktuellt område. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år ALT 
– Tar ansvar för delområde. Kan leda en mindre grupp
– Kan arbeta självständigt
CV, pris och tillgänglighet skickas till uppdrag@levigo.se. svar senast 1 november.
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070-494 99 11