Roll: Senior Projektledare
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2020-05-31
Placeringsort: Göteborg
Skallkrav:
 • Genomfört implementationer av ERP system sedan tidigare. Hela system.
Uppdragsbeskrivning:
Inom kunden pågår ett program med det långsiktiga målet att säkra det framtida ERP-stödet i koncernens samtliga bolag. Det övergripande målet med programmet är att införa gemensamma processer, gemensamma masterdata-strukturer, samt att välja och implementera ett gemensamt ERP med kringliggande stödsystem.
Till ett delprojekt inom programmet, som vi nu söker en senior projektledare till, kommer rätt person ta över befintligt uppstartat projekt som just nu befinner sig i slutfasen av förstudiearbetet, samt fortsätta arbeta med upphandlingsprocessen och implementation av vald ERP-lösning. Projektet ansvarar för att hantera bl a följande områden i den nya lösningen: fakturering, bokföring, prissättning, in- och utleverans, lagerhantering och avtalshantering.
Några av projektets ansvarsområden och leveranser är:
 • Definiera framtida ERP lösning
 • Etablera handlingsplan gällande de befintliga ERP system som berörs av end-of-life
 • Beskriva approach, organisation och detaljerad plan för fortsatt arbete med bl.a. implementation av lösning i respektive land
 • Definition av vad som ingår i ERP lösningen – processer, förmågor etc.
 • Förslag till gemensam ERP lösning för samtliga bolag inom koncernen.
 • Plan för att hantera befintliga ERP-systems end-of-life
 • Projektplan och budget för nästa fas, inklusive implementation i samtliga bolag
 • Koordinera med övriga initiativ inom programmet
Vid din sida har du en etablerad projektgrupp från både verksamheten och IT som stöd. Projektet behöver arbeta med den plan som är fastställd sedan tidigare och som följs upp mot den övergripande tidplanen för programmet.
För att lyckas med uppdraget ser vi att du har lång erfarenhet av att ha arbetat i gränslandet mellan verksamhet och IT samt har dokumenterad erfarenhet av operativt arbete inom verksamhets- och affärsutvecklingsområdet med fokus på processarbete och kravställning av breda ERP-lösningar.
Din Roll;
Du kommer till exempel att:
 • Ansvara för att planera, leda, exekvera och följa upp projekt och dess resurser samt säkerställa en stabil leverans med kontinuerlig tids- och kostnadsuppföljning.
 • Ansvara för att tillsammans med beställare/kund och styrgrupp skapa rätt förutsättningar för att målsätta projektet och dess effekter samt hur och när dessa skall mätas och följas upp.
 • Motivera och argumentera för resursbehov och resursallokering i det specifika projektet.
 • Leda workshops och vid behov fungera som testledare.
 • Löpande under projektets gång aktivt arbeta med förändringsledning och kommunikation.
 • Rapportera status löpande till programledningen.
Du som person:
Som person är du resultatdriven och affärsinriktad samt besitter förmågan att balansera detta med att lyssna in kundens behov. Du har lätt för att knyta nya och utveckla befintliga kontakter, samt komma med kreativa lösningar på utmaningar i en positiv och entusiastisk anda. Vi ser att du är strukturerad och kan planera och organisera ditt och andras arbete.
Du är van vid och har dokumenterad erfarenhet av att genomföra intervjuer, leda workshops, kartlägga och tolka verksamheten samt arbeta med processmodellering och processutveckling. Du har stor förståelse för begreppet information och vana av att arbeta med informationsmodeller på hög nivå. Du besitter förmågan att knyta ihop processer med informationsflöden och skapa en framtida verksamhetsmodell och verksamhetsarkitektur för bolagens och affärsområdets framtida verksamhetsstöd. Då du kommer att ansvara för att driva projektet ser vi att du också har erfarenhet av projektledning i en internationell miljö med olika kulturer.
Sammanfattningsvis söker vi dig som står på en stabil grund gällande den kompetens och de kapabiliteter vi efterfrågar samt har lång erfarenhet av liknande arbete i större, internationella organisationer.
CV, pris och motivering skickas till jimmie.ivarsson@perido.se så snart möjligt. Vid ytterligare frågor ring Jimmie på 0735-234862