Roll: Redovisningsekonom (årsbokslut och årsredovisning)
Kompetensnivå: Senior
Omfattning: 100 %
Uppdragstid: jan 2020 – sista mars 2020
Placeringsort: Stockholm
Prisbild: 650 – 950 kr/h (beroende på kompetens och matchning)
Perioden 1/1-31/3 hanterar Fasab årsbokslut, årsredovisningar, skatter och revisioner för 27 verksamheter. Samtidigt skall den löpande verksamheten rulla för dessa 27 verksamheter (kundreskontra, levreskontra, bokföring och avstämningar).
Verksamheterna är 5 fackförbund (Ideella föreningar) och 2 st A-kassor samt övriga är stiftelser, fonder, ideella föreningar och något enstaka aktiebolag. Mer komplicerade poster i balansräkningarna är värdepapper och fastigheter. I övrigt normalt förekommande poster.
Följande tjänst gäller det:
Främst gäller det att hjälpa till med att strukturera upp och göra i ordning årsbokslut och årsredovisning på Svenska Målarförbundet tillsammans med en medarbetare på avdelningen hos oss. Personen ska även vara behjälplig (och backup) till Enhetschefen gällande andra årsbokslut och årsredovisningar samt kunna avlasta övriga medarbetare med delar som blir aktuella enligt ovan.
Arbetsuppgifter:
1.       Upprätta årsbokslut
2.       Upprätta årsredovisning
3.       Kvalitetssäkring av dokumentation av årsbokslut
4.       Instruera och lära upp medarbetare under processens gång
5.       Bistå vid revisioner som sker vecka 6-10
6.       Övrigt aktuella arbetsuppgifter som kan komma Ad-Hoc
Kompetenser:
Bokslutssjälvständig K3
Årsredovisningssjälvständig K3
Meriterande med erfarenhet av Visma Bokslut och Visma Control (el likn)
Erfarenhet av redovisning inom ovannämnda organisationsformer
Personliga egenskaper:
Självgående
Duktig på att instruera och kunskapsöverföra
Stresstålig
Kommunikativ
CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast 5/11. 
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11