Roll: Kravfångare / testledare /testare
Omfattning: Heltid
Uppdragstid:  2020-01-07 eller tidigare efter ö.k. tom 2020-12-31 med möjlighet till 6 månader förlängning á 2 ggr
Placeringsort: Sundsvall
Prisbild: 800 kr/h
Om uppdraget: Söker en konsult till arbetet med ny- och vidareutveckling samt förvaltning av självbetjäningstjänster.
Syftet med rollen är att arbeta med kravfångst, testledning och test: 
Uppdraget innebär att ta fram krav och bryta ner verksamhets behov till systemnära krav, såväl funktionella krav som generella egenskapskrav. Arbetet innebär också att dokumentera kraven och i dialog med systemutvecklare identifiera den bästa lösningen. Uppdraget består också av leda testarbetet och kvalitetssäkra resultatet genom systemtest. I uppdraget ingår även att dokumentera enligt riktlinjer och att resultat överlämnas till utsedd personal.
Som kravfångst, testledning och test ska man kunna bistå med kompetens till andra uppdrag som uppdragsgivaren väljer ut.
Konsults erfarenhet och kompetens av följande: 
 • Arbetat med tester i uppdrag som använder agila metoder
 • Arbetat med testledning
 • Arbetat med kravfångst.
 • Arbetat med tester inom tjänstepensionsområdet.
 • Arbetat med tester av integrationstjänster.
Ska-krav:
 • God erfarenhet av att arbeta som testare, minst 3 år
 • Formell utbildning i testmetodik
 • Erfarenhet av att arbetat med verktyget Testmanager eller liknande verktyg
 • God erfarenhet av att arbeta som testledare, minst 3 år
 • Erfarenhet av att arbeta med kravfångst
 • Erfarenhet av it-arbete inom pensions eller försäkringsområdet
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se, så snart som möjligt!
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11