Roll: Senior Projektledare
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2020-06-30 – löpande
Placeringsort: Älmhult
Skallkrav:
Kan vara på plats i Älmhult måndag – fredag varje vecka under projektets löptid.
Meriterande
Tidigare arbetat med IFS application
Uppdragsbeskrivning:
Vår kund startade under våren 2016 en implementation av IFS Applications. Efter upphandling och avtalstecknande under 2016 genomfördes en förstudie tillsammans med vald leverantör under våren 2017. Implementationsprojektet startade i april, 2017, och har med undantag av ett antal ”vilande” perioder pågått sedan dess. I januari 2019 beslutades att ta en paus i projektet med syfte att se över roller, ansvar och projektorganisationer både hos vår kund och hos utsedd implementationspart. Efter en omstart strax före sommarsemestrarna är projektet nu långt kommet och planen är att driftsätta fas 1 av projektet under första kvartalet 2020 samt fas 2, innan juni månads utgång 2020.
Vi söker nu en senior och erfaren projektledare som kan stötta, planera och leda vår kund igenom implementationen till en lyckosam driftstart. Implementationen är omfattande vad avser processer och funktionalitet och stora delar av, i IFS Applications, förekommande moduler är en del av implementationen. Du kommer att arbeta med ett stort antal personer från samtliga delar av bolaget samt tillsammans med projektledare och konsulter från Addovation, den implementationspartner som produktleverantören IFS utsett.
Din Roll
Vi söker dig som:
  • Har implementerat ”breda” ERP-lösningar ett flertal gånger tidigare. Med ”breda” ERP-lösningar avses affärssystem av en viss storlek (t.ex IFS Applications, Jeeves, M3, Dynamics AX) och där ett stort antal av kundens processer ska täckas in av och stödjas av affärssystemet
  • Har representerat kundsidan ett flertal gånger i samband med ”breda” ERP-implementationer. Det räcker således inte att ha med sig erfarenhet från leverantörssidan.
  • Är en ”doer”, dvs. inte endast en administrativ projektledare. Vi förutsätter att du är praktiskt lagd och kan tänka dig att ”hoppa in” där det behövs för att stötta processägare och projektdeltagare
  • Har erfarenhet av och stor förståelse för de samband som finns mellan processer, bas- och masterdata, tester etc. i en typisk ”bred” ERP-implementation och kan därför ta dig an och sätta en logisk och heltäckande detaljplanering och uppföljning av projektet.
  • Löpande under projektets gång aktivt arbeta med förändringsledning och kommunikation.
  • Kan vara på plats i Älmhult måndag – fredag varje vecka under projektets löptid.
Din profil
Du är resultatdriven och en erfaren förändringsledare. Du är analytisk och lösningsorienterad samt har förmågan att balansera detta med att vara inlyssnande och ha en stor portion av ödmjukhet. Du har lätt för att knyta nya och utveckla befintliga kontakter samt komma med kreativa lösningar på utmaningar i en positiv och entusiastisk anda. Du är en god pedagog, kommunikativ samt skapar ett positivt arbetsklimat för dina kollegor i projektet och andra intressenter. Vi ser att du är strukturerad, kan planera och organisera ditt och andras arbete samt är uthållig.
Du kommer att tillhöra och rapportera till Projektkontoret (IT PMO) och självklart också till din beställare hos kunden och din styrgrupp. IT PMO består av en större grupp projektledare (anställda och konsulter). Projektkontoret och dess chef kommer att löpande finnas tillhands och stödja dig vad gäller processer, rutiner och kontaktpersoner.
Du utgår ifrån och är placerad hos kunden i Älmhult. Resor kan komma att förekomma och kommer då primärt att omfatta kortare resor till t.ex. Jönköping och/eller Göteborg. Du behöver vara på plats i Älmhult under veckorna. Möjlighet till bostadsarrangemang finns för eventuell veckopendling.
CV, pris och motivering skickas till jimmie.ivarsson@perido.se så snart möjligt. Vid ytterligare frågor ring Jimmie på 0735-234862