Roll:  Verksmahetskonsult till koncerninköp
Kompetensnivå:  Nivå 4
Omfattning:  100%
Uppdragstid:  11 Nov 2019 – 08 May 2020 (6 månader) med möjlighet till förlängning
Placeringsort:  Stockhom
Om uppdraget:  Koncernens inköpsavdelning tillgodoser verksamhetens inköpsbehov på ett professionellt och engagerat sätt på en strategisk och taktisk nivå och nu söker inklpsavdelningen endriven IT-inköpare med uppdrag att aktivt verka för en effektiv inköpsprocess i syfte att uppnå bästa totalekonomi så att de övergripande målen uppfylls.
Mål med uppdraget är att leda kategori IT på stab Koncerninköp i nära samarbete med Stab IT.

Rollbeskrivning:

Verksamhetskonsult med ansvar för IT inköp.
I arbetet kommer du att arbeta i nära samarbete med medarbetare inom den egna enheten samt även med specialister och leveransansvariga inom IT-verksamheten. Du kommer att arbeta individuellt under eget ansvar och i grupp.
 • Leder och koordinerar arbetet med att förhandla och ta fram nya avtal med IT leverantörer och samarbetspartners
 • Bistår IT teamet i att upprätta beslutsunderlag, förändringar och förlängning av befintliga IT avtal
 • Initierar och handhar leverantörskontakter i samband med inköp, till exempel vid inhämtning av offerter, produktinformation och förhandling av användarvillkor etc.
 • Administrativa uppgifter och säkerställa god struktur, kvalitet och kontroll, t ex säkerställa undertecknade av beslutsunderlag, framställning av dokumentatio
 • Ansvarar för kategori IT inom stab Koncerninköp, med rapportering till Inköpsdirektör
Kravspecifikation:
 • Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert på marknaden med en bred och djup kompetens.
 • Erfarenhet: Har + 10 års erfarenhet som konsult inom området. Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomför uppdrag med mycket hög komplexitet och kvalitet. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 5 år.
 • Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.
 • Självständighet: Mycket stor.
Obligatoriska krav (ex utbildning, antal års erfarenhet, behörigheter, certifikat):
Relevant utbildning samt kunskap och erfarenhet inom kategorin IT inköp inklusive upphandling, förhandling samt strategiskt sourcingarbete. Vidare ska du ha gedigen erfarenhet från större företag samt praktiskt arbetat som strategisk inköpare inom IT tjänster och system.
 • Väl bekant med förutsättningar för strategisk sourcing och upphandling inom IT området
 • Kunskap i kostnadsanalys
 • Förmåga att presentera underlag inför beslut
 • Vana att läsa, tolka och förstå avtalstext
 • Förtrogen med att samarbeta med jurister, controllers och IT specialister
Meriterande krav (ex erfarenhet från tågbranschen):
Det är meriterande om du har erfarenhet inom något eller några av följande områden:
 • Avtalsförvaltning, både processen och ha erfarenhet från arbete i avtalssystem
 • Bekant med krav och processer kopplade till upphandlingar enligt LUF
 • Projektledning
 • SAP
Personliga egenskaper:
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på personliga egenskaper som innebär att du behöver vara analytisk, kreativ, processorienterad, initiativrik och drivande i uppdragen samt känna dig trygg i situationer som kräver hög integritet. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska då flertalet av ITs avtalsparter är internationella. Du förväntas att kunna arbeta självständigt samtidigt som du tycker om att arbeta i team med andra. Du har sinne för ordning och reda samt förmåga att prioritera då arbetsbelastning och tempo stundvis är högt.
CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se, ASAP!
Eventuella frågor tas med Eva Grim 070 329 93 46