Roll: Efterfrågar en helhetslösning för både utveckling och lansering av en ny webbplats till Region Västmanland
Uppdragstid: 
– Start så snart som möjligt, men inte senare än v.48 (25/11) då uppdragets detaljplanering görs gemensamt mellan leverantör och beställare och ska kunna påbörjas den veckan.
– Avtalsperioden är från avtalets tecknande till 2021-12-31

Kort om uppdraget:
Att skapa en gemensam webbplats är ett av projektmålen för Bibliotek i Västmanland.
Region Västmanland efterfrågar både utveckling och lansering av en ny webbplats samt drift, systemförvaltning/vidareutveckling av framtagen lösning.
Lansering steg 1 förväntas ske 2020-02-03.

Se bifogat dokument för utförligare beskrivning av uppdraget, förutsättningar och krav! 
Förutsättningar och krav – webbplats Bibliotek i Västmanland

Skicka CVn, priser och ifyllt “Förutsättningar och krav” samt beskrivning på tillvägagångssätt till uppdrag@levigo.se, så snart som möjligt!
Eventuella frågor tas med Eva Grim 070 329 93 46