Roll: Mentor/Agil coach
Kompetensnivå: Nivå 4
Omfattning: 80-100 % av heltidstjänst.
Uppdragstid: 6 månader med option på förlängning 3*4 månader
Placeringsort: Jönköping/Husqvarna
Prisbild: 750-950kr/h

Vi söker nu en agil coach som ska coacha IT-centrums medarbetare i samband med förvaltning och vidmakthållande av ett Lean/agilt-inspirerat arbetssätt. Uppdraget omfattar utbildningsinsatser och coachning avseende metod och förändringsledning i första hand för medarbetare och chefer, men kan också bli aktuellt för kunder och beställare. Som agil coach agerar du bollplank inom verksamhets- och metodutveckling med fokus på Lean och agilt arbetssätt. Du vägleder och utvecklar IT-centrums personal och överför kompetens genom att inspirera och dela med dig av erfarenheter, samt stödjer personalen med feedback och råd. Det handlar om att ge ett såväl brett som djupt stöd, i varje läge anpassat för aktuell målgrupp; projektledare, interna coacher, chefer, förvaltningsledare och medarbetare i de olika teamen. Du förväntas planera, utforma/skräddarsy och genomföra lämpliga insatser utifrån det aktuella läget – t ex att hålla föreläsningar, utbilda, leda workshoppar och coacha olika grupper och medarbetare i det dagliga arbetet. Konsult som genomför uppdraget ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Det förväntas att du stöttar ledningsgruppen i pågående verksamhetsutvecklingsprojekt för att förvalta och vidmakthålla arbetssättet på IT-centrum.
Du kommer bl.a. att:
– Stötta teamens utveckling inom aktuella agila arbetssätt och grupputveckling
– Coacha förvaltningsledare, interna coacher, projektledare och medarbetare i sitt ledarskap

Följande kompetenskrav gäller för rollen (SKA-krav):
– Har lång och bred erfarenhet av att leda införanden samt förvaltning av Lean och agila arbetssätt
– Har lång erfarenhet av Lean och agilt arbetssätt inom systemförvaltning
– Har erfarenhet av coaching inom Lean
– Har lång erfarenhet av coaching inom Agilt
– Har lång erfarenhet av coaching inom Förändringsledning
– Har mycket goda kunskaper om IT-utvecklings- och förvaltningsprocesser
– Har mycket god pedagogisk förmåga och vana att utforma och leda utbildningar för olika målgrupper

Meriterande kompetens (BÖR-krav)
– Det är meriterande med IT-bakgrund
– Det är meriterande med god förmåga att nå fram till personer inom olika professioner – såväl verksamhetsexperter som utvecklare, tekniker och arkitekter
– Det är meriterande med erfarenhet av miljöer där standardsystem är dominerande
– Det är meriterande med god erfarenhet av coachning av chefs- och/eller ledningsgrupper

Personliga egenskaper:
 – Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
– Har god social kompetens med en ödmjuk framtoning
– Är drivande och trivs i en ledande roll
– Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra
– Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje
– Är en god kommunikatör och informatör
– Är stresstålig
– Är social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå
– Har god förmåga att arbeta självständigt
– Har förmågan att se lösningar på problem
– Är inte rädd för att jobba hårt när det behövs
 

CV, pris och motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast ASAP
Eventuella frågor tas med Richard Danielsson 0704679520