Roll:  Resurskonsult för arbete med säkerhetsskydd
Omfattning:  ca. 500 timmar.
Uppdragstid:  Avtalsstart är beräknat till 1 januari 2020 och tom 1 år framåt med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år
Placeringsort:  Stockholm
Om uppdraget:  För att kunna fortsätta utveckla säkerhetsarbetet finns det ett behov av förstärkning inom vissa områden. Arbetsuppgifter för konsulten omfattar uppdrag inom exempelvis:
 • Ta fram, revidera, uppdatera och genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet.
 • Utveckla, revidera och uppdatera processer inom säkerhetsskyddets olika delområden/åtgärder (ej för informationssäkerhet). Exempelvis processer för att genomföra befattningsanalys och för säkerhetsprövning.
 • Stödja i att utreda fortsatt behov av anpassning till ny lagstiftning samt eventuell implementering av dessa anpassningar.
Notera att vi inte efterfrågar en informationssäkerhetsspecialist!

Ska-krav:
 • Konsulten ska vara en senior konsult enligt ramavtalets definitioner
 • Konsulten ska ha minst 8 års erfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetsskyddsområdet
 • Konsulten ska ha ansvarat för större uppdrag inom området verksamhetsutveckling med inriktning mot säkerhetsskydd
 • Konsulten ska även ha minst 3 års erfarenhet av att arbeta med analyser och resultat av säkerhetsskyddsanalyser enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt äldre versioner
 • Konsulten ska vidare ha dokumenterad:
  • konsulterfarenhet,
  • erfarenhet av att driva förändringsarbete och att ha kundansvar,
  • erfarenhet av att arbeta med personer i ledande befattning,
  • erfarenhet av processutveckling, projektstyrning, projektledning
  • relevant akademisk utbildning
  • analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
  • god kommunikativ förmåga och flexibilitet
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass och ett säkerhetsskyddsavtal nivå 2 ska tecknas för uppdraget.
Konsulten bör ha genomfört uppdrag enligt ovan under de senaste fem åren. Bevisas genom att en referensförteckning bifogas anbudet.

CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se senast den 27:e november 
Eventuella frågor tas med Eva Grim 070 329 93 46